منتظر ریزش بیشترش هستم برای پله بعد این یه ریسک بزرگی هستش که ضررش هم می‌پذ

منتظر ریزش بیشترش هستم برای پله بعد این یه ریسک بزرگی هستش که ضررش هم می‌پذیرم ! همونطور که می‌بینید luna به 4 دلار رسید و استیبل کوینش به 30 سنت و

همونطور که می‌بینید luna به 4 دلار رسید و استیبل کوینش به 30 سنت و اگر لونا بتونه استیبل کوینش رو نجات بده میتونه دوباره برگرده بنده ریسک کردم و در همین محدوده یه پله خرید زدم با پولم صفر میشه یا سود خوبی میده !

همونطور که می‌بینید  luna به 4 دلار رسید و استیبل  کوینش به 30 سنت و اگر لو
همونطور که می‌بینید luna به 4 دلار رسید و استیبل کوینش به 30 سنت و اگر لو

منتظر ریزش بیشترش هستم برای پله بعد این یه ریسک بزرگی هستش که ضررش هم می‌پذیرم !