پوتین برای یک جنگ طولانی آماده میشود. لطفا به تحلیل ریپلای شده مراجعه کنید

پوتین برای یک جنگ طولانی آماده میشود. لطفا به تحلیل ریپلای شده مراجعه کنید و مطالعه فرمایید. آمریکا همچنین 40 میلیارد دلار بسته حمایتی نظامی و بشردوست

پوتین برای یک جنگ طولانی آماده میشود. لطفا به تحلیل ریپلای شده مراجعه کنید

پوتین برای یک جنگ طولانی آماده میشود. لطفا به تحلیل ریپلای شده مراجعه کنید و مطالعه فرمایید. آمریکا همچنین 40 میلیارد دلار بسته حمایتی نظامی و بشردوستانه برای کمک به اوکران تصویب کرد. فارغ از مصرات دیگر، به این شکل برای امریکا این جنگ گران دارد تمام میشود! اوضاع در حال پیشروی به سمت جنگ جهانی سوم است. اروپا و امریکا باید روسیه را در اوکراین کاملا درگیر کنند. اما با اولین شلیک هسته‌ای جنگ جهانی سوم آغاز خواهد شد!

پوتین برای یک جنگ طولانی آماده میشود. لطفا به تحلیل ریپلای شده مراجعه کنید
پوتین برای یک جنگ طولانی آماده میشود. لطفا به تحلیل ریپلای شده مراجعه کنید