بنیاد Dogecoin، اعلام کرده است که یک توسعه‌دهنده وب «ماهر» استخدام می‌کند.‼

بنیاد Dogecoin، اعلام کرده است که یک توسعه‌دهنده وب «ماهر» استخدام می‌کند.‼ توسعه‌دهنده وبی که توسط بنیاد دوج کوین استخدام می‌شود، سرپرستی و هماهنگی

بنیاد Dogecoin، اعلام کرده است که یک توسعه‌دهنده وب «ماهر» استخدام می‌کند.‼

بنیاد Dogecoin، اعلام کرده است که یک توسعه‌دهنده وب «ماهر» استخدام می‌کند.‼ توسعه‌دهنده وبی که توسط بنیاد دوج کوین استخدام می‌شود، سرپرستی و هماهنگی گروهی از داوطلبان را برعهده خواهد گرفت که روی اصلاح وب‌سایت رسمی دوج کوین کار می‌کنند. برنامه نویس بر روی ایجاد وب سایت های HTML/CSS/JS متمرکز خواهد بود. هر کسی که این شغل را تصاحب می کند باید مهارت های انگلیسی عالی و همچنین نگرش “همکاری” داشته باشد. این شخص به عنوان یک مربی برای داوطلبان در تمام سطوح مهارت عمل خواهد کرد. پیشنهاد شغلی می گوید که استخدام آینده نگر همچنین باید درک کاملی از اخلاق جامعه Dogecoin و آیین نامه رفتار پروژه داشته باشد.

بنیاد Dogecoin، اعلام کرده است که یک توسعه‌دهنده وب «ماهر» استخدام می‌کند.‼
بنیاد Dogecoin، اعلام کرده است که یک توسعه‌دهنده وب «ماهر» استخدام می‌کند.‼