META XENOM 2500 عدد توکن MEX با پرداخت کارمزد شبکه فقط 1$ دریافت آنی ق

META XENOM 2500 عدد توکن MEX با پرداخت کارمزد شبکه فقط 1$ دریافت آنی قیمت بعد از لیست شدن 5$ یک توکن ضد تورم مبتنی بر جامعه است که در BSC مستقر

META XENOM 2500 عدد توکن MEX با پرداخت کارمزد شبکه فقط 1$ دریافت آنی ق

META XENOM 2500 عدد توکن MEX با پرداخت کارمزد شبکه فقط 1$ دریافت آنی قیمت بعد از لیست شدن 5$ یک توکن ضد تورم مبتنی بر جامعه است که در BSC مستقر شده است، که عمدتاً بر بزرگتر کردن جامعه، افزایش نقدینگی و Burning همیشه تمرکز دارد. یک پروژه در صنعت متاورس و بازار مالی ارزدیجیتال هست که طبق گفته تیم پروژه یک مپ بسیار آینده دار هست. فعالیت در گیم و متاورس فعالیت در بازار مالیNFT ساخت اپلیکیشن های مربوط به متاورس و ارزدیجیتال شرکای پروژه Bsc Scan CoinGecko CoinMarketCap Pancakeswap GitHub برای شرکت در پیش فروش یا دریافت ایردراپ لینک زیر را در قسمت DApps تراست ولت سرچ کرده و شبکه را روی حالت Smart Chain قرار دهید و روی گزینه CLAIM یا BUY پایین صفحه کلیک کنید Link: Contract Address : 0x19Dd333a252F9B62688C613121E60A4f5cb56057 آموزش دریافت ایردراپ

META XENOM   2500 عدد توکن MEX با پرداخت کارمزد شبکه فقط 1$   دریافت آنی  ق
META XENOM 2500 عدد توکن MEX با پرداخت کارمزد شبکه فقط 1$ دریافت آنی ق