پلن بی دلیل اینکه چرا اکنون بیت‌کوین زیر 30 هزار نمی‌خرید، همان دلیلی است ک

پلن بی دلیل اینکه چرا اکنون بیت‌کوین زیر 30 هزار نمی‌خرید، همان دلیلی است که چرا بیت‌کوین را با قیمت 4 هزار در طول مارس 2020 پایین‌ترین قیمت کووید یا

پلن بی دلیل اینکه چرا اکنون بیت‌کوین زیر 30 هزار نمی‌خرید، همان دلیلی است ک

پلن بی دلیل اینکه چرا اکنون بیت‌کوین زیر 30 هزار نمی‌خرید، همان دلیلی است که چرا بیت‌کوین را با قیمت 4 هزار در طول مارس 2020 پایین‌ترین قیمت کووید یا 3 هزار دلار در پایین‌ترین سطح بازار نزولی دسامبر 2018 خریداری نکردید: ترس از اینکه بیت کوین به 20 هزار کاهش یابد. اما حالا 3k، 4k یا 5k مهم نیست. همچنین 20k، 30k یا 40k در 2 سال آینده نخواهد بود. @irantrade24

پلن بی دلیل اینکه چرا اکنون بیت‌کوین زیر 30 هزار نمی‌خرید، همان دلیلی است ک
پلن بی دلیل اینکه چرا اکنون بیت‌کوین زیر 30 هزار نمی‌خرید، همان دلیلی است ک