ترا کل بیتکوین های خودش رو فروخت در لیست 10 خزانه داری بیت کوین برتر در ش

ترا کل بیتکوین های خودش رو فروخت در لیست 10 خزانه داری بیت کوین برتر در شرکت های خصوصی را ملاحظه می فرمایید که شرکت Block.one با 140 هزار بیت کوین پ

ترا کل بیتکوین های خودش رو فروخت در لیست 10 خزانه داری بیت کوین برتر در ش

ترا کل بیتکوین های خودش رو فروخت در لیست 10 خزانه داری بیت کوین برتر در شرکت های خصوصی را ملاحظه می فرمایید که شرکت Block.one با 140 هزار بیت کوین پیشتاز است و پس از آن بنیاد تزوس و انجمن Wawe به ترتیب با 31 هزار و 30 هزار بیت کوین در رتبه های بعدی قرار دارند. مجموعه Luna Foundation Guard که دومین دارنده بیت کوین در بین شرکت های خصوصی بود، اخیرا تمام بیت کوین خود را برای حمایت از Terra USD (UST) به فروش رسوند. ترا لونا بیتکوین UST کانال ارزدیجیتال

ترا کل بیتکوین های خودش رو فروخت   در لیست 10 خزانه داری بیت کوین برتر در ش
ترا کل بیتکوین های خودش رو فروخت در لیست 10 خزانه داری بیت کوین برتر در ش