فروسیل تعیین محدودیت حجمی در نماد معاملاتی (فروسیل1) به اطلاع می‌رساند؛ م

فروسیل تعیین محدودیت حجمی در نماد معاملاتی (فروسیل1) به اطلاع می‌رساند؛ محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) در نماد معاملاتی شرکت ف

فروسیل تعیین محدودیت حجمی در نماد معاملاتی (فروسیل1) به اطلاع می‌رساند؛ م

فروسیل تعیین محدودیت حجمی در نماد معاملاتی (فروسیل1) به اطلاع می‌رساند؛ محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) در نماد معاملاتی شرکت فروسیلسیم خمین (سهامی عام) در نماد معاملاتی (فروسیل1) از روز شنبه مورخ 1401/02/24، به میزان 600 سهم تعیین می‌گردد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران 01/2/21 16:41 کانال ناظر بازار