تحلیل های روز: 18 اردیبهشت 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

#قیمت_دارو_حداقل_تا_۵۰%_افزایش_خواهد_یافت! فانا: رئیس کمیسیون بهداشت و درم

قیمت_دارو_حداقل_تا_۵۰%_افزایش_خواهد_یافت! فانا: رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: نمی‌توان به شرکت‌های داروسازی بگوییم افزایش قیمت نداشته باشند زیرا هزینه‌های آنها را با روش‌های مختلف