آپدیت های روزانه برچسب: اردری

خرید اهرم بالا

799 LEVERAGE:10 15 STOP LOSS:2

RUNE، LONG، اردری، سیگنال تضمینی، سیگنال، SOL، شاخص ترس و طمع، فقط در قیمت خرید وارد شوید، سیگنال فیوچرز، بدون ریسک، فیوچرز، USDT، Stop loss، گزارش سی

اندیکاتور خروج و ورود به موقع این اندیکاتور بدون داشتن علم تکنیکال به شما ا

52 LEVERAGE:3 15 STOP LOSS:7

سیگنال، فقط در قیمت خرید وارد شوید، سیگنال فیوچرز، بدون ریسک، اردری، فیوچرز، USDT، Stop loss، LONG، رایگان، تکنیکال، منهای ارز

19 LEVERAGE:3 18 STOP LOSS:21

اردری، Stop loss، سیگنال، USDT، شت کوین، کوینکس، بیتکوین، LONG، فیوچرز، افرا

🚨شاخص ترس و طمع

8 LEVERAGE:3 18 STOP LOSS:9

اردری، Stop loss، سیگنال، آموزش، SPOT، سیگنال رایگان، سود دهی، LONG، DOT USDT، بیت کوین، افرا، شاخص ترس و طمع، تبلیغ

ایشالا همه مشکلات مردم کشور رفع میشه🤲🤍

Tp1 Tp2 Tp3

ایشالا همه مشکلات مردم کشور رفع میشه🤲🤍 Tp1 Tp2 Tp3 سلام به رفیقای گلم🌸💜 حالتون چطوره؟ 🎯سیگنال های هولد کوتاه مدت و بلند مدت🎯 🆔