آپدیت های روزانه برچسب: انباشته

اطلاعیه سبدگردانی همراه مجوز رسمی سبد گردانی با قرارداد رسمی زیر نظر سازمان

11+) 10:02:45

تورم، گندم، اقتصاد، آمریکا، شیمیایی، برکت، فیلتر، خرید سنگین، شکستن مقاومت حجمی، فزر، وپاسار، عرضه اولیه، تپسی، پول سنگین، شمواد، ارزش معاملات، حجم مش