اوراق بدهی و صندوق ها https://tradebox.ir/tag/اوراق-بدهی-و-صندوق-ها/ تحلیل های بورس، فارکس و رمزارز ها Sat, 20 Aug 2022 22:18:28 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.2 در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان 90 عنوان تخلف، انحراف و ت https://tradebox.ir/72078/%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d9%88-%d8%aa%d9%81%d8%ad%d8%b5-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1/ https://tradebox.ir/72078/%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d9%88-%d8%aa%d9%81%d8%ad%d8%b5-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1/?noamp=mobile#respond Sat, 20 Aug 2022 22:18:28 +0000 https://tradebox.ir/72078/%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d9%88-%d8%aa%d9%81%d8%ad%d8%b5-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1/ گزارش، مجلس، فولاد، تورم، اقتصاد، مجمع، حق تقدم، پول حقیقی، خروج پول، معاملات خرد، ارزش معاملات، شاخص قدرت خریداران، ارزش معاملات امروز، اوراق بدهی و

نوشته در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان 90 عنوان تخلف، انحراف و ت اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/72078/%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d9%88-%d8%aa%d9%81%d8%ad%d8%b5-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1/feed/ 0
  شیمیایی: پترول، شپدیس، شاراک، جم‌پیلن، شمواد، جم، پارسان، خراسان، شوینده، https://tradebox.ir/69161/%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%84%d8%8c-%d8%b4%d9%be%d8%af%db%8c%d8%b3%d8%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%8c-%d8%ac%d9%85%d9%be%db%8c/ https://tradebox.ir/69161/%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%84%d8%8c-%d8%b4%d9%be%d8%af%db%8c%d8%b3%d8%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%8c-%d8%ac%d9%85%d9%be%db%8c/?noamp=mobile#respond Wed, 17 Aug 2022 11:44:40 +0000 https://tradebox.ir/69161/%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%84%d8%8c-%d8%b4%d9%be%d8%af%db%8c%d8%b3%d8%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%8c-%d8%ac%d9%85%d9%be%db%8c/ صف خرید، صف فروش، ارزش بازار، بورس، مجمع، حق تقدم، پول حقیقی، خروج پول، ارزش معاملات، شاخص قدرت خریداران، ارزش معاملات امروز، اوراق بدهی و صندوق ها، خ

نوشته   شیمیایی: پترول، شپدیس، شاراک، جم‌پیلن، شمواد، جم، پارسان، خراسان، شوینده، اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/69161/%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%84%d8%8c-%d8%b4%d9%be%d8%af%db%8c%d8%b3%d8%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%8c-%d8%ac%d9%85%d9%be%db%8c/feed/ 0
خالص ارزش معاملات امروز 3,489 میلیارد تومان بود که نسبت به روز قبل 3 https://tradebox.ir/68321/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-3489-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7/ https://tradebox.ir/68321/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-3489-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7/?noamp=mobile#respond Tue, 16 Aug 2022 15:27:38 +0000 https://tradebox.ir/68321/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-3489-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7/ صف خرید، صف فروش، ارزش بازار، بورس، مجمع، حق تقدم، پول حقیقی، خروج پول، ارزش معاملات، شاخص قدرت خریداران، ارزش معاملات امروز، اوراق بدهی و صندوق ها، خ

نوشته خالص ارزش معاملات امروز 3,489 میلیارد تومان بود که نسبت به روز قبل 3 اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/68321/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-3489-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7/feed/ 0
  خودرو: خودرو، خساپا، خگستر، خبهمن، ورنا، خزامیا، ختوقا، خچرخش، خنصیر، خمح https://tradebox.ir/67088/%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%8c-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d9%be%d8%a7%d8%8c-%d8%ae%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%8c-%d8%ae%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86%d8%8c-%d9%88%d8%b1/ https://tradebox.ir/67088/%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%8c-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d9%be%d8%a7%d8%8c-%d8%ae%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%8c-%d8%ae%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86%d8%8c-%d9%88%d8%b1/?noamp=mobile#respond Mon, 15 Aug 2022 13:20:30 +0000 https://tradebox.ir/67088/%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%8c-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d9%be%d8%a7%d8%8c-%d8%ae%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%8c-%d8%ae%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86%d8%8c-%d9%88%d8%b1/ صف خرید، صف فروش، ارزش بازار، بورس، مجمع، حق تقدم، پول حقیقی، خروج پول، ارزش معاملات، شاخص قدرت خریداران، ارزش معاملات امروز، اوراق بدهی و صندوق ها، خ

نوشته   خودرو: خودرو، خساپا، خگستر، خبهمن، ورنا، خزامیا، ختوقا، خچرخش، خنصیر، خمح اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/67088/%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%8c-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d9%be%d8%a7%d8%8c-%d8%ae%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%8c-%d8%ae%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86%d8%8c-%d9%88%d8%b1/feed/ 0
شاخص کل بورس حداقل باید 1520رد کنه تا در وارد صعود بشه فعلا امروز مثبت شروع https://tradebox.ir/66143/%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%da%a9%d9%84-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-1520%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%b1/ https://tradebox.ir/66143/%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%da%a9%d9%84-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-1520%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%b1/?noamp=mobile#respond Sun, 14 Aug 2022 15:41:08 +0000 https://tradebox.ir/66143/%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%da%a9%d9%84-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-1520%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%b1/ بورس، صف خرید، صف فروش، ارزش بازار، مجمع، حق تقدم، پول حقیقی، خروج پول، ارزش معاملات، شاخص قدرت خریداران، ارزش معاملات امروز، اوراق بدهی و صندوق ها، خ

نوشته شاخص کل بورس حداقل باید 1520رد کنه تا در وارد صعود بشه فعلا امروز مثبت شروع اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/66143/%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%da%a9%d9%84-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-1520%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%b1/feed/ 0
سرمایه گذاری: وخارزم، وکبهمن، صبا، وهامون، ومدیر، وصنعت، وصنا، وگستر، وبوعل https://tradebox.ir/65319/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%85%d8%8c-%d9%88%da%a9%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86%d8%8c-%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%8c-%d9%88%d9%87%d8%a7/ https://tradebox.ir/65319/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%85%d8%8c-%d9%88%da%a9%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86%d8%8c-%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%8c-%d9%88%d9%87%d8%a7/?noamp=mobile#respond Sat, 13 Aug 2022 23:05:35 +0000 https://tradebox.ir/65319/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%85%d8%8c-%d9%88%da%a9%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86%d8%8c-%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%8c-%d9%88%d9%87%d8%a7/ بیتکوین، ورود پول، ارزش بازار، بورس، مجمع، حق تقدم، پول حقیقی، خروج پول، ارزش معاملات، شاخص قدرت خریداران، ارزش معاملات امروز، اوراق بدهی و صندوق ها،

نوشته سرمایه گذاری: وخارزم، وکبهمن، صبا، وهامون، ومدیر، وصنعت، وصنا، وگستر، وبوعل اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/65319/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%85%d8%8c-%d9%88%da%a9%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86%d8%8c-%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%8c-%d9%88%d9%87%d8%a7/feed/ 0
خالص ارزش معاملات امروز 1,995 میلیارد تومان بود که نسبت به روز قبل 18 https://tradebox.ir/62586/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-1995-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7/ https://tradebox.ir/62586/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-1995-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7/?noamp=mobile#respond Wed, 10 Aug 2022 11:32:40 +0000 https://tradebox.ir/62586/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-1995-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7/ ارزش بازار، بورس، مجمع، حق تقدم، پول حقیقی، خروج پول، ارزش معاملات، شاخص قدرت خریداران، ارزش معاملات امروز، اوراق بدهی و صندوق ها، خروج پول حقیقی، اور

نوشته خالص ارزش معاملات امروز 1,995 میلیارد تومان بود که نسبت به روز قبل 18 اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/62586/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-1995-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7/feed/ 0
خودرو: خودرو، خگستر، ختوقا، خمهر، خفناور، خعمرا، خدیزل، خرینگ، خاذین، خکار، https://tradebox.ir/61675/%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%8c-%d8%ae%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%8c-%d8%ae%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%8c-%d8%ae%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%8c-%d8%ae%d9%81%d9%86%d8%a7/ https://tradebox.ir/61675/%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%8c-%d8%ae%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%8c-%d8%ae%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%8c-%d8%ae%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%8c-%d8%ae%d9%81%d9%86%d8%a7/?noamp=mobile#respond Tue, 09 Aug 2022 14:09:35 +0000 https://tradebox.ir/61675/%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%8c-%d8%ae%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%8c-%d8%ae%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%8c-%d8%ae%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%8c-%d8%ae%d9%81%d9%86%d8%a7/ مجمع، حق تقدم، پول حقیقی، خروج پول، ارزش معاملات، شاخص قدرت خریداران، ارزش معاملات امروز، اوراق بدهی و صندوق ها، خروج پول حقیقی، اوراق بدهی، ماشین آلا

نوشته خودرو: خودرو، خگستر، ختوقا، خمهر، خفناور، خعمرا، خدیزل، خرینگ، خاذین، خکار، اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/61675/%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%8c-%d8%ae%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%8c-%d8%ae%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%8c-%d8%ae%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%8c-%d8%ae%d9%81%d9%86%d8%a7/feed/ 0
سرمایه گذاری: وخارزم، وبرق، وکبهمن، وپویا، ومدیر، وصنا، وآوا، وسبحان، ویسا، https://tradebox.ir/59853/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%85%d8%8c-%d9%88%d8%a8%d8%b1%d9%82%d8%8c-%d9%88%da%a9%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86%d8%8c-%d9%88%d9%be/ https://tradebox.ir/59853/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%85%d8%8c-%d9%88%d8%a8%d8%b1%d9%82%d8%8c-%d9%88%da%a9%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86%d8%8c-%d9%88%d9%be/?noamp=mobile#respond Sat, 06 Aug 2022 22:55:40 +0000 https://tradebox.ir/59853/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%85%d8%8c-%d9%88%d8%a8%d8%b1%d9%82%d8%8c-%d9%88%da%a9%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86%d8%8c-%d9%88%d9%be/ مجمع، حق تقدم، پول حقیقی، خروج پول، ارزش معاملات، شاخص قدرت خریداران، ارزش معاملات امروز، اوراق بدهی و صندوق ها، خروج پول حقیقی، اوراق بدهی، ماشین آلا

نوشته سرمایه گذاری: وخارزم، وبرق، وکبهمن، وپویا، ومدیر، وصنا، وآوا، وسبحان، ویسا، اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/59853/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%85%d8%8c-%d9%88%d8%a8%d8%b1%d9%82%d8%8c-%d9%88%da%a9%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86%d8%8c-%d9%88%d9%be/feed/ 0
غذایی: غزر، غگل، غدشت، غمینو، غپینو، غچین، غدیس، غالبر، غپآذر، غبهار https://tradebox.ir/57157/%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ba%d8%b2%d8%b1%d8%8c-%d8%ba%da%af%d9%84%d8%8c-%d8%ba%d8%af%d8%b4%d8%aa%d8%8c-%d8%ba%d9%85%db%8c%d9%86%d9%88%d8%8c-%d8%ba%d9%be%db%8c%d9%86%d9%88%d8%8c-%d8%ba%da%86/ https://tradebox.ir/57157/%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ba%d8%b2%d8%b1%d8%8c-%d8%ba%da%af%d9%84%d8%8c-%d8%ba%d8%af%d8%b4%d8%aa%d8%8c-%d8%ba%d9%85%db%8c%d9%86%d9%88%d8%8c-%d8%ba%d9%be%db%8c%d9%86%d9%88%d8%8c-%d8%ba%da%86/?noamp=mobile#respond Wed, 03 Aug 2022 18:02:29 +0000 https://tradebox.ir/57157/%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ba%d8%b2%d8%b1%d8%8c-%d8%ba%da%af%d9%84%d8%8c-%d8%ba%d8%af%d8%b4%d8%aa%d8%8c-%d8%ba%d9%85%db%8c%d9%86%d9%88%d8%8c-%d8%ba%d9%be%db%8c%d9%86%d9%88%d8%8c-%d8%ba%da%86/ پول حقیقی، ارزش بازار، بورس، مجمع، حق تقدم، خروج پول، ارزش معاملات، شاخص قدرت خریداران، ارزش معاملات امروز، اوراق بدهی و صندوق ها، خروج پول حقیقی، اور

نوشته غذایی: غزر، غگل، غدشت، غمینو، غپینو، غچین، غدیس، غالبر، غپآذر، غبهار اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/57157/%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ba%d8%b2%d8%b1%d8%8c-%d8%ba%da%af%d9%84%d8%8c-%d8%ba%d8%af%d8%b4%d8%aa%d8%8c-%d8%ba%d9%85%db%8c%d9%86%d9%88%d8%8c-%d8%ba%d9%be%db%8c%d9%86%d9%88%d8%8c-%d8%ba%da%86/feed/ 0
خالص ارزش معاملات امروز 1,902 میلیارد تومان بود که نسبت به روز قبل 11 https://tradebox.ir/56059/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-1902-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7/ https://tradebox.ir/56059/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-1902-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7/?noamp=mobile#respond Tue, 02 Aug 2022 17:02:29 +0000 https://tradebox.ir/56059/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-1902-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7/ پول حقیقی، ارزش بازار، بورس، مجمع، حق تقدم، خروج پول، ارزش معاملات، شاخص قدرت خریداران، ارزش معاملات امروز، اوراق بدهی و صندوق ها، خروج پول حقیقی، اور

نوشته خالص ارزش معاملات امروز 1,902 میلیارد تومان بود که نسبت به روز قبل 11 اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/56059/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-1902-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7/feed/ 0
اقای ناظر چرا تو صف فروشهای بازار هیچ خلافی صورت نمیگیره و هیچ سهمی ضن دستک https://tradebox.ir/55117/%d8%a7%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%88-%d8%b5%d9%81-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%db%8c%da%86-%d8%ae%d9%84/ https://tradebox.ir/55117/%d8%a7%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%88-%d8%b5%d9%81-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%db%8c%da%86-%d8%ae%d9%84/?noamp=mobile#respond Mon, 01 Aug 2022 20:37:31 +0000 https://tradebox.ir/55117/%d8%a7%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%88-%d8%b5%d9%81-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%db%8c%da%86-%d8%ae%d9%84/ روسیه، تورم، آمریکا، سرمایه‌گذاری، بازار، سرمایه، سکرد، صف خرید، واگذاری سهام، پول حقیقی، ارزش بازار، بورس، خروج پول، ارزش معاملات، شاخص قدرت خریداران

نوشته اقای ناظر چرا تو صف فروشهای بازار هیچ خلافی صورت نمیگیره و هیچ سهمی ضن دستک اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/55117/%d8%a7%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%88-%d8%b5%d9%81-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%db%8c%da%86-%d8%ae%d9%84/feed/ 0
دارویی: برکت، دیران، دسانکو، داوه، دفارا، دروز، دکوثر، کی بی سی، دسبحان، دد https://tradebox.ir/53924/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%a9%d8%aa%d8%8c-%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%88%d8%8c-%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%87%d8%8c-%d8%af%d9%81%d8%a7/ https://tradebox.ir/53924/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%a9%d8%aa%d8%8c-%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%88%d8%8c-%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%87%d8%8c-%d8%af%d9%81%d8%a7/?noamp=mobile#respond Sun, 31 Jul 2022 16:19:02 +0000 https://tradebox.ir/53924/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%a9%d8%aa%d8%8c-%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%88%d8%8c-%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%87%d8%8c-%d8%af%d9%81%d8%a7/ صف خرید، صف فروش، پول حقیقی، ارزش بازار، بورس، مجمع، حق تقدم، خروج پول، ارزش معاملات، شاخص قدرت خریداران، ارزش معاملات امروز، اوراق بدهی و صندوق ها، خ

نوشته دارویی: برکت، دیران، دسانکو، داوه، دفارا، دروز، دکوثر، کی بی سی، دسبحان، دد اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/53924/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%a9%d8%aa%d8%8c-%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%88%d8%8c-%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%87%d8%8c-%d8%af%d9%81%d8%a7/feed/ 0
آفاق ثتوسا دارا دالبر رشد طلا غنوش فردا مانی وثوق وساخت ولانا پلاست پلوله ک https://tradebox.ir/52439/%d8%a2%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%ab%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%ba%d9%86%d9%88%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7/ https://tradebox.ir/52439/%d8%a2%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%ab%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%ba%d9%86%d9%88%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7/?noamp=mobile#respond Sat, 30 Jul 2022 10:51:04 +0000 https://tradebox.ir/52439/%d8%a2%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%ab%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%ba%d9%86%d9%88%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7/ صف خرید، صف فروش، پول حقیقی، ارزش بازار، بورس، مجمع، حق تقدم، خروج پول، ارزش معاملات، شاخص قدرت خریداران، ارزش معاملات امروز، اوراق بدهی و صندوق ها، خ

نوشته آفاق ثتوسا دارا دالبر رشد طلا غنوش فردا مانی وثوق وساخت ولانا پلاست پلوله ک اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/52439/%d8%a2%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%ab%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%ba%d9%86%d9%88%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7/feed/ 0
شاخص دلار معیاری برای بیان میزان تغییرات قیمتی دلار آمریکا در قیاس با سبدی https://tradebox.ir/50224/%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1/ https://tradebox.ir/50224/%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1/?noamp=mobile#respond Wed, 27 Jul 2022 18:33:07 +0000 https://tradebox.ir/50224/%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1/ آمریکا، ژاپن، سوئد، پول حقیقی، ارزش بازار، بورس، مجمع، حق تقدم، خروج پول، ارزش معاملات، شاخص قدرت خریداران، ارزش معاملات امروز، اوراق بدهی و صندوق ها،

نوشته شاخص دلار معیاری برای بیان میزان تغییرات قیمتی دلار آمریکا در قیاس با سبدی اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/50224/%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1/feed/ 0
خالص ارزش معاملات امروز 2,327 میلیارد تومان بود که نسبت به روز قبل 2 https://tradebox.ir/48891/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-2327-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7/ https://tradebox.ir/48891/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-2327-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7/?noamp=mobile#respond Tue, 26 Jul 2022 15:23:09 +0000 https://tradebox.ir/48891/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-2327-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7/ پول حقیقی، ارزش بازار، بورس، مجمع، حق تقدم، خروج پول، ارزش معاملات، شاخص قدرت خریداران، ارزش معاملات امروز، اوراق بدهی و صندوق ها، خروج پول حقیقی، اور

نوشته خالص ارزش معاملات امروز 2,327 میلیارد تومان بود که نسبت به روز قبل 2 اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/48891/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-2327-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7/feed/ 0
شیمیایی: نوری، آریا، بوعلی، زاگرس، شپدیس، پارسان، کلر، شیران، جم پیلن، شصدف https://tradebox.ir/47662/%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%8c-%d8%b2%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%d8%b4%d9%be%d8%af/ https://tradebox.ir/47662/%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%8c-%d8%b2%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%d8%b4%d9%be%d8%af/?noamp=mobile#respond Mon, 25 Jul 2022 13:26:12 +0000 https://tradebox.ir/47662/%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%8c-%d8%b2%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%d8%b4%d9%be%d8%af/ پول حقیقی، ارزش بازار، بورس، مجمع، حق تقدم، خروج پول، ارزش معاملات، شاخص قدرت خریداران، ارزش معاملات امروز، اوراق بدهی و صندوق ها، خروج پول حقیقی، اور

نوشته شیمیایی: نوری، آریا، بوعلی، زاگرس، شپدیس، پارسان، کلر، شیران، جم پیلن، شصدف اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/47662/%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%8c-%d8%b2%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%d8%b4%d9%be%d8%af/feed/ 0
شیمیایی: نوری، بوعلی، آریا، پترول، زاگرس، شغدیر، تاپیکو، شکربن، پارسان، جم https://tradebox.ir/46899/%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%8c-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%84%d8%8c-%d8%b2%d8%a7%da%af/ https://tradebox.ir/46899/%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%8c-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%84%d8%8c-%d8%b2%d8%a7%da%af/?noamp=mobile#respond Sun, 24 Jul 2022 21:31:14 +0000 https://tradebox.ir/46899/%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%8c-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%84%d8%8c-%d8%b2%d8%a7%da%af/ مجمع، حق تقدم، پول حقیقی، خروج پول، ارزش معاملات، شاخص قدرت خریداران، ارزش معاملات امروز، اوراق بدهی و صندوق ها، خروج پول حقیقی، اوراق بدهی، ماشین آلا

نوشته شیمیایی: نوری، بوعلی، آریا، پترول، زاگرس، شغدیر، تاپیکو، شکربن، پارسان، جم اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/46899/%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%8c-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%84%d8%8c-%d8%b2%d8%a7%da%af/feed/ 0
خالص ارزش معاملات امروز 2,347 میلیارد تومان بود که نسبت به روز قبل 61 https://tradebox.ir/45798/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-2347-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7/ https://tradebox.ir/45798/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-2347-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7/?noamp=mobile#respond Sat, 23 Jul 2022 20:17:11 +0000 https://tradebox.ir/45798/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-2347-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7/ مجمع، حق تقدم، پول حقیقی، خروج پول، ارزش معاملات، شاخص قدرت خریداران، ارزش معاملات امروز، اوراق بدهی و صندوق ها، خروج پول حقیقی، اوراق بدهی، ارزش بازا

نوشته خالص ارزش معاملات امروز 2,347 میلیارد تومان بود که نسبت به روز قبل 61 اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/45798/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-2347-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7/feed/ 0
خالص ارزش معاملات امروز 1,453 میلیارد تومان بود که نسبت به روز قبل 18 https://tradebox.ir/43242/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-1453-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7/ https://tradebox.ir/43242/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-1453-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7/?noamp=mobile#respond Wed, 20 Jul 2022 22:25:13 +0000 https://tradebox.ir/43242/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-1453-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7/ پول حقیقی، ارزش بازار، بورس، مجمع، حق تقدم، خروج پول، ارزش معاملات، شاخص قدرت خریداران، ارزش معاملات امروز، اوراق بدهی و صندوق ها، خروج پول حقیقی، اور

نوشته خالص ارزش معاملات امروز 1,453 میلیارد تومان بود که نسبت به روز قبل 18 اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/43242/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-1453-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7/feed/ 0
دارویی: برکت، ریشمک، دکپسول، دسبحا، دبالک، دتماد، دکیمی، والبر، دسانکو، داو https://tradebox.ir/42136/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%a9%d8%aa%d8%8c-%d8%b1%db%8c%d8%b4%d9%85%da%a9%d8%8c-%d8%af%da%a9%d9%be%d8%b3%d9%88%d9%84%d8%8c-%d8%af%d8%b3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%8c-%d8%af%d8%a8/ https://tradebox.ir/42136/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%a9%d8%aa%d8%8c-%d8%b1%db%8c%d8%b4%d9%85%da%a9%d8%8c-%d8%af%da%a9%d9%be%d8%b3%d9%88%d9%84%d8%8c-%d8%af%d8%b3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%8c-%d8%af%d8%a8/?noamp=mobile#respond Wed, 20 Jul 2022 09:31:04 +0000 https://tradebox.ir/42136/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%a9%d8%aa%d8%8c-%d8%b1%db%8c%d8%b4%d9%85%da%a9%d8%8c-%d8%af%da%a9%d9%be%d8%b3%d9%88%d9%84%d8%8c-%d8%af%d8%b3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%8c-%d8%af%d8%a8/ خودرو، صمت، حمایت استاتیک، صف خرید، صف فروش، دارویی، پول حقیقی، ارزش بازار، بورس، مجمع، حق تقدم، خروج پول، ارزش معاملات، شاخص قدرت خریداران، ارزش معام

نوشته دارویی: برکت، ریشمک، دکپسول، دسبحا، دبالک، دتماد، دکیمی، والبر، دسانکو، داو اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/42136/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%a9%d8%aa%d8%8c-%d8%b1%db%8c%d8%b4%d9%85%da%a9%d8%8c-%d8%af%da%a9%d9%be%d8%b3%d9%88%d9%84%d8%8c-%d8%af%d8%b3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%8c-%d8%af%d8%a8/feed/ 0
خالص ارزش معاملات امروز 2,574 میلیارد تومان بود که نسبت به روز قبل 4 https://tradebox.ir/40318/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-2574-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7/ https://tradebox.ir/40318/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-2574-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7/?noamp=mobile#respond Wed, 13 Jul 2022 19:27:31 +0000 https://tradebox.ir/40318/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-2574-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7/ پول حقیقی، ارزش بازار، بورس، مجمع، حق تقدم، خروج پول، ارزش معاملات، شاخص قدرت خریداران، ارزش معاملات امروز، اوراق بدهی و صندوق ها، خروج پول حقیقی، اور

نوشته خالص ارزش معاملات امروز 2,574 میلیارد تومان بود که نسبت به روز قبل 4 اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/40318/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-2574-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7/feed/ 0
تداوم روند افزایشی نرخ بهره بین بانکی برای ششمین هفته متوالی و رسیدن به مرز https://tradebox.ir/39211/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c-%d8%a8/ https://tradebox.ir/39211/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c-%d8%a8/?noamp=mobile#respond Tue, 12 Jul 2022 18:21:10 +0000 https://tradebox.ir/39211/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c-%d8%a8/ بازار سرمایه، وزارت صمت، بازار، سرمایه، پالایشی، بورس، خساپا، خگستر، صف خرید، صف فروش، پول حقیقی، ارزش بازار، مجمع، حق تقدم، خروج پول، ارزش معاملات، ش

نوشته تداوم روند افزایشی نرخ بهره بین بانکی برای ششمین هفته متوالی و رسیدن به مرز اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/39211/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c-%d8%a8/feed/ 0
شیمیایی: نوری، آریا، بوعلی، فارس، کلر، قرن، شسینا، شیران، شفارس، شاملا، شلع https://tradebox.ir/38091/%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%da%a9%d9%84%d8%b1%d8%8c/ https://tradebox.ir/38091/%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%da%a9%d9%84%d8%b1%d8%8c/?noamp=mobile#respond Mon, 11 Jul 2022 18:01:56 +0000 https://tradebox.ir/38091/%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%da%a9%d9%84%d8%b1%d8%8c/ صف خرید، صف فروش، پول حقیقی، ارزش بازار، بورس، مجمع، حق تقدم، خروج پول، ارزش معاملات، شاخص قدرت خریداران، ارزش معاملات امروز، اوراق بدهی و صندوق ها، خ

نوشته شیمیایی: نوری، آریا، بوعلی، فارس، کلر، قرن، شسینا، شیران، شفارس، شاملا، شلع اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/38091/%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%da%a9%d9%84%d8%b1%d8%8c/feed/ 0
همچنین درخصوص سرعت تحولات برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کردند و بر تعهد https://tradebox.ir/36413/%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87/ https://tradebox.ir/36413/%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87/?noamp=mobile#respond Sat, 09 Jul 2022 16:39:06 +0000 https://tradebox.ir/36413/%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87/ برجام، آلمان، فرانسه، آمریکا، سرمایه، صف خرید، صف فروش، مجمع، حق تقدم، پول حقیقی، خروج پول، ارزش معاملات، شاخص قدرت خریداران، ارزش معاملات امروز، اورا

نوشته همچنین درخصوص سرعت تحولات برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کردند و بر تعهد اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/36413/%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87/feed/ 0