آپدیت های روزانه برچسب: اوپک

نماینده اسبق ایران در اوپک سواپ گازی ایران و روسیه یک قرارداد برد برد است

قابل توجه عزیزان همراه

علیرغم چندین ماه مذاکرات فشرده برای بازگشت به برجام، ایران تصمیمات لازم را نگرفته است، قابل توجه عزیزان همراه