ریزش مجدد https://tradebox.ir/tag/ریزش-مجدد/ تحلیل های بورس، فارکس و رمزارز ها Thu, 17 Nov 2022 13:11:11 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.1 تحلیل بازار ارز، دولت و اقتصاد امروز پنجشنبه بیست و شش آبان ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/116092/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%be%d9%86/ Thu, 17 Nov 2022 13:11:11 +0000 https://tradebox.ir/116092/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%be%d9%86/ بهادری آیین نامه اجرایی مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد تصویب شد، ادامه سخنان ویلروی از بانک مرکزی اروپا، مجمع فعالان اقتصادی

نوشته تحلیل بازار ارز، دولت و اقتصاد امروز پنجشنبه بیست و شش آبان ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
آیا میدانید اختلاف نرخ خرید به واسطه صرافی بین 1 تا 5 درصد میباشد؟ https://tradebox.ir/115996/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%b7%d9%87-%d8%b5-2/ Thu, 17 Nov 2022 01:05:08 +0000 https://tradebox.ir/115996/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%b7%d9%87-%d8%b5-2/ آیا میدانید اختلاف نرخ خرید به واسطه صرافی بین 1 تا 5 درصد میباشد؟، در صورت صعود یا نزولی شد در ادامه در تحلیل های بعد اشاره خواهد شد

نوشته آیا میدانید اختلاف نرخ خرید به واسطه صرافی بین 1 تا 5 درصد میباشد؟ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
می خواستند ما را منزوی کنند اما روابط با دنیا را گسترش دادیم https://tradebox.ir/109684/%d9%85%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%88%db%8c-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7/ Thu, 27 Oct 2022 13:24:08 +0000 https://tradebox.ir/109684/%d9%85%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%88%db%8c-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7/ ‏ارزش ‎بورس روزی که کابینه از مجلس رای اعتماد گرفت6200همت یا بعبارتی224میلیارد دلار بوده، جان کربی روی مذاکرات برجامی متمرکز نیستیم

نوشته می خواستند ما را منزوی کنند اما روابط با دنیا را گسترش دادیم اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
تحلیل بازار بورس و بازار فرابورس ایران امروز چهارشنبه شش مهر ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/102223/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/ https://tradebox.ir/102223/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/#respond Wed, 28 Sep 2022 11:26:54 +0000 https://tradebox.ir/102223/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/ تحلیل بازار بورس و بازار فرابورس ایران امروز چهارشنبه شش مهر ۱۴۰۱

نوشته تحلیل بازار بورس و بازار فرابورس ایران امروز چهارشنبه شش مهر ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/102223/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/feed/ 0
تایم فریم هفتگی و کمیسیون اروپا ۶ مهر تجدید ارزیابی، واگذاری سهام و مذاکره https://tradebox.ir/102074/%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85-%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%87%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%db%b6-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d8%ac/ https://tradebox.ir/102074/%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85-%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%87%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%db%b6-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d8%ac/#respond Wed, 28 Sep 2022 08:30:36 +0000 https://tradebox.ir/102074/%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85-%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%87%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%db%b6-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d8%ac/ تایم فریم هفتگی سازمان ملل متحد کمیسیون اروپا اتحادیه اروپا تجدید ارزیابی واگذاری سهام ایالات متحده ریزش مجدد گاز روسیه وزارت صمت لغو تحریم قیمت نفت و

نوشته تایم فریم هفتگی و کمیسیون اروپا ۶ مهر تجدید ارزیابی، واگذاری سهام و مذاکره اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/102074/%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85-%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%87%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%db%b6-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d8%ac/feed/ 0
انجمن سنگ آهن ایران و احیای توافق هسته ای ۴ مهر قیمت گذاری دستوری و میلگرد https://tradebox.ir/100765/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%a2%d9%87%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7/ https://tradebox.ir/100765/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%a2%d9%87%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7/#respond Mon, 26 Sep 2022 09:12:27 +0000 https://tradebox.ir/100765/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%a2%d9%87%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7/ انجمن سنگ آهن ایران احیای توافق هسته ای قیمت گذاری دستوری گرم طلای 18 عیار شاخص فلزات اساسی بازارهای جهانی شاخص کل هم وزن معاملات امروز اقتصاد ایران ا

نوشته انجمن سنگ آهن ایران و احیای توافق هسته ای ۴ مهر قیمت گذاری دستوری و میلگرد اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/100765/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%a2%d9%87%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7/feed/ 0
مجمع عمومی سازمان ملل و بیشترین تاثیر مثبت ۳۰ شهریور بیشترین تاثیر منفی https://tradebox.ir/97929/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85/ https://tradebox.ir/97929/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85/#respond Wed, 21 Sep 2022 15:26:29 +0000 https://tradebox.ir/97929/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85/ مجمع عمومی سازمان ملل بیشترین تاثیر مثبت بیشترین تاثیر منفی سازمان ملل متحد سود سهام عدالت دارایی دیجیتال واگذاری سهام وزارت اقتصاد بازار رمزارز ارزش

نوشته مجمع عمومی سازمان ملل و بیشترین تاثیر مثبت ۳۰ شهریور بیشترین تاثیر منفی اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/97929/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85/feed/ 0
ریزش مجدد و سود خالص ۲۹ شهریور تکنیکال، سیگنال، فیوچرز، بازار، همراه و INJ https://tradebox.ir/96743/%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%db%b2%db%b9-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%8c/ https://tradebox.ir/96743/%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%db%b2%db%b9-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%8c/#respond Tue, 20 Sep 2022 15:00:28 +0000 https://tradebox.ir/96743/%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%db%b2%db%b9-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%8c/ ریزش مجدد سود خالص تکنیکال سیگنال فیوچرز بازار همراه USDT INJ تتر

نوشته ریزش مجدد و سود خالص ۲۹ شهریور تکنیکال، سیگنال، فیوچرز، بازار، همراه و INJ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/96743/%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%db%b2%db%b9-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%8c/feed/ 0
کمیسیون امنیت ملی و ایالات متحده ۲۵ شهریور مذاکرات وین، احیای برجام و مجلس https://tradebox.ir/93385/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%87-%db%b2%db%b5-%d8%b4%d9%87%d8%b1/ https://tradebox.ir/93385/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%87-%db%b2%db%b5-%d8%b4%d9%87%d8%b1/#respond Fri, 16 Sep 2022 15:59:40 +0000 https://tradebox.ir/93385/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%87-%db%b2%db%b5-%d8%b4%d9%87%d8%b1/ کمیسیون امنیت ملی ایالات متحده مذاکرات وین احیای برجام لونا کلاسیک ریزش مجدد کره جنوبی فروش نفت سنگاپور اوکراین بلاکچین اسرائیل آمریکا مذاکره اقتصاد س

نوشته کمیسیون امنیت ملی و ایالات متحده ۲۵ شهریور مذاکرات وین، احیای برجام و مجلس اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/93385/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%87-%db%b2%db%b5-%d8%b4%d9%87%d8%b1/feed/ 0
گزارش روزانه و حجم معاملات ۲۳ شهریور روند نزولی در بانک مرکزی و ریزش مجدد https://tradebox.ir/92121/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%db%b2%db%b3-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d9%88/ https://tradebox.ir/92121/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%db%b2%db%b3-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d9%88/#respond Wed, 14 Sep 2022 15:02:46 +0000 https://tradebox.ir/92121/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%db%b2%db%b3-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d9%88/ گزارش روزانه حجم معاملات روند نزولی بانک مرکزی ریزش مجدد سقف کانال بیت کوین بیتکوین لیکوئید رمزریال اتریوم صعودی پولبک تحلیل LINKUSDT BTCUSDT Onchain

نوشته گزارش روزانه و حجم معاملات ۲۳ شهریور روند نزولی در بانک مرکزی و ریزش مجدد اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/92121/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%db%b2%db%b3-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d9%88/feed/ 0