مجمع عمومی عادی سالیانه https://tradebox.ir/tag/مجمع-عمومی-عادی-سالیانه/ تحلیل های بورس، فارکس و رمزارز ها Wed, 23 Nov 2022 14:08:09 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.1 تحلیل بازار بورس، سرمایه و اقتصاد امروز چهارشنبه دو آذر ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/117624/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88/ Wed, 23 Nov 2022 14:08:09 +0000 https://tradebox.ir/117624/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88/ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صنایع پتروشیمی خلیج فارس دوره 12 ماهه منتهی به 1401 03 31، شاخص کل نیز با افزایش 2560 واحدی به 1 410 220 رسیده است

نوشته تحلیل بازار بورس، سرمایه و اقتصاد امروز چهارشنبه دو آذر ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
میزان بازدهی معرفی های خصوصی مون چهارشنبه 02 آذر 1401 ساعت 12 54 https://tradebox.ir/117591/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%86-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4/ Wed, 23 Nov 2022 11:25:09 +0000 https://tradebox.ir/117591/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%86-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4/ چیزی بنام واچ نداریم روزانه یک یا حداکثر دو نماد رانتی تایم بازار گفته میشه که خروجش هم اعلام میشه و میزان بازدهی معرفی های خصوصی مون

نوشته میزان بازدهی معرفی های خصوصی مون چهارشنبه 02 آذر 1401 ساعت 12 54 اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
تحلیل پارسیان، مجمع عمومی عادی سالیانه و دوره 12 ماهه امروز یکشنبه بیست و نه آبان ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/116828/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86/ Sun, 20 Nov 2022 15:54:08 +0000 https://tradebox.ir/116828/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86/ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه ایران خودرو دیزل دوره 12 ماهه منتهی به 1400 12 29

نوشته تحلیل پارسیان، مجمع عمومی عادی سالیانه و دوره 12 ماهه امروز یکشنبه بیست و نه آبان ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
اطلاعیه تمدید دوره عرضه اوراق اختیار فروش تبعی (سهام یار) و وامید تنوین https://tradebox.ir/116702/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d9%81/ Sun, 20 Nov 2022 04:25:08 +0000 https://tradebox.ir/116702/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d9%81/ به تصمیم تیم، امشب و نهایت تا پایان معاملات فردا، آخرین فرصت برای عضویت در کانال تک سهم طلایی هست و توقف نماد (هصبا02091) اطلاعات با اهمیت گروه ب

نوشته اطلاعیه تمدید دوره عرضه اوراق اختیار فروش تبعی (سهام یار) و وامید تنوین اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
تحلیل بازار بورس، ارزش معاملات و فردا امروز دوشنبه شانزده آبان ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/113868/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7-%d8%a7/ Mon, 07 Nov 2022 11:08:09 +0000 https://tradebox.ir/113868/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7-%d8%a7/ ارزش معاملات بازار 2000 میلیارد تومان است که تا به اینجای کار عدد خوبی است، عزیزانی که متقاضی سبد گردانی بودن هستن به آیدی پشنیبانی پیام بدن

نوشته تحلیل بازار بورس، ارزش معاملات و فردا امروز دوشنبه شانزده آبان ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
نمای آغازین بازار؛سبز صبحگاهی، توقف نماد معاملاتی (قجام1) آپدیت بالاس https://tradebox.ir/113800/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%9b%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%b5%d8%a8%d8%ad%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%8c-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d9%86/ Mon, 07 Nov 2022 09:40:08 +0000 https://tradebox.ir/113800/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%9b%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%b5%d8%a8%d8%ad%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%8c-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d9%86/ نمای آغازین بازار؛سبز صبحگاهی، توقف نماد معاملاتی (قجام1) آپدیت بالاس

نوشته نمای آغازین بازار؛سبز صبحگاهی، توقف نماد معاملاتی (قجام1) آپدیت بالاس اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
تحلیل بازار بورس، صف خرید و سیگنال امروز یکشنبه پانزده آبان ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/112825/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%d8%b5%d9%81-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%b1-2/ Sun, 06 Nov 2022 05:03:08 +0000 https://tradebox.ir/112825/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%d8%b5%d9%81-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%b1-2/ اکثر سهم ها تو این 2ماهه اخیر یعنی از اوایل شهریور تا اویل آبان ماه افت 25 30 درصدی رو تجربه کردن، سهمی که رشد عالی داشته و همچنان داره رشد می کنه

نوشته تحلیل بازار بورس، صف خرید و سیگنال امروز یکشنبه پانزده آبان ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
شنبه 14 آبان 1401 ساعت 13 21 غشهداب افزایش سرمایه غچین افزایش سرمایه https://tradebox.ir/112765/%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-14-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-1401-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-13-21-%d8%ba%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87/ Sun, 06 Nov 2022 01:57:08 +0000 https://tradebox.ir/112765/%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-14-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-1401-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-13-21-%d8%ba%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87/ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سرمایه دوره 12 ماهه منتهی به 1400 12 29 شنبه 14 آبان 1401 ساعت 13 21 و غشهداب افزایش سرمایه

نوشته شنبه 14 آبان 1401 ساعت 13 21 غشهداب افزایش سرمایه غچین افزایش سرمایه اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
تحلیل غچین، شرکت بورس اوراق بهادار تهران و مجمع عمومی عادی سالیانه امروز یکشنبه پانزده آبان ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/112761/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%ba%da%86%db%8c%d9%86%d8%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1/ Sun, 06 Nov 2022 01:49:08 +0000 https://tradebox.ir/112761/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%ba%da%86%db%8c%d9%86%d8%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1/ آنالیز قیمت غچین و صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، بازگشایی نماد معاملاتی(غچین)، غچین افزایش سرمایه

نوشته تحلیل غچین، شرکت بورس اوراق بهادار تهران و مجمع عمومی عادی سالیانه امروز یکشنبه پانزده آبان ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
تحلیل شستا، گزارش و خروج پول حقیقی امروز پنجشنبه دوازده آبان ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/111223/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%8c-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%88-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88/ Thu, 03 Nov 2022 01:53:08 +0000 https://tradebox.ir/111223/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%8c-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%88-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88/ مجمع شستا 1401 عرضه پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس چه زمانی انجام خواهد شد؟، شستا 87 تومانی در مجمع سالیانه 135 ریال سود تقسیم کرد

نوشته تحلیل شستا، گزارش و خروج پول حقیقی امروز پنجشنبه دوازده آبان ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
شرکت بورس اوراق بهادار تهران، مجمع عمومی عادی سالیانه و بازار فرابورس ایران https://tradebox.ir/109222/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88-3/ Tue, 25 Oct 2022 02:26:08 +0000 https://tradebox.ir/109222/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88-3/ اطلاعیه درخصوص اعمال اوراق اختیار فروش تبعی شرکت ایران خودرو (هخود108)، بازگشایی نماد معاملاتی(وسپهر1) و اختیار خرید و فروش نماد مذکور

نوشته شرکت بورس اوراق بهادار تهران، مجمع عمومی عادی سالیانه و بازار فرابورس ایران اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده، ارزش بازار شرکت، سود خالص https://tradebox.ir/109044/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%81-9/ Mon, 24 Oct 2022 02:32:15 +0000 https://tradebox.ir/109044/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%81-9/ در 6ماهه سود هرسهم 3830 و سود عملیاتی 2218 و سود خالص 1915 میلیارد ریال بود، برنامه تقسیم سود فعلا 100 درصد اعلام شده است.

نوشته مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده، ارزش بازار شرکت، سود خالص اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری، مجمع عمومی عادی سالیانه، ورود نقدینگی https://tradebox.ir/108629/%d9%be%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d9%85/ Thu, 20 Oct 2022 16:08:08 +0000 https://tradebox.ir/108629/%d9%be%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d9%85/ گزارشات 6 ماهه سهم های پالایشی تا این لحظه خوب و جذاب بودند و p e این نماد ها رو آورد پایین

نوشته پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری، مجمع عمومی عادی سالیانه، ورود نقدینگی اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره سازمان بورس و مجمع عمومی فوق العاده https://tradebox.ir/108593/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7/ Thu, 20 Oct 2022 09:52:08 +0000 https://tradebox.ir/108593/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7/ در پایان مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ازای هر سهم 135 ریال تقسیم شد، پکیج طلایی کسب درآمد دلاری

نوشته مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره سازمان بورس و مجمع عمومی فوق العاده اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
مجمع عمومی عادی سالیانه و سهامداران زیان دیده و بورس کالای ایران، بانک دی https://tradebox.ir/108480/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%db%8c/ Thu, 20 Oct 2022 00:38:08 +0000 https://tradebox.ir/108480/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%db%8c/ انرژی3 با حجم معامله 1 میلیونی برروی قیمت 3079 تومان در صفر تابلو قرار دارد؛خرید حقیقی 99 درصد، یکشنبه کدام خودروها به بورس کالا می آیند؟

نوشته مجمع عمومی عادی سالیانه و سهامداران زیان دیده و بورس کالای ایران، بانک دی اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
مجمع عمومی عادی سالیانه، بورس اوراق بهادار، پتروشیمی نوری و تحلیل تکنیکال https://tradebox.ir/108399/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87/ Wed, 19 Oct 2022 21:31:08 +0000 https://tradebox.ir/108399/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87/ عرضه های صادراتی بورس انرژی ایران در روز چهارشنبه 1401.07.27، عرضه های داخلی بورس انرژی ایران در روز چهارشنبه 1401.07.27، هرشب، هرشب، آموزش

نوشته مجمع عمومی عادی سالیانه، بورس اوراق بهادار، پتروشیمی نوری و تحلیل تکنیکال اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
مجمع عمومی عادی سالیانه هیئت مدیره سازمان بورس، پتروشیمی خلیج فارس دسانکو https://tradebox.ir/108161/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2/ Tue, 18 Oct 2022 16:54:09 +0000 https://tradebox.ir/108161/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2/ واگذاری 20 شرکت دولتی به بخش خصوصی در حال بررسی است، 1. اصلاح دستورالعمل و فرایند بازارگردانی، روش های سرمایه گذاری، و اما بازار؛

نوشته مجمع عمومی عادی سالیانه هیئت مدیره سازمان بورس، پتروشیمی خلیج فارس دسانکو اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
شرکت بورس اوراق بهادار تهران مجمع عمومی عادی سالیانه بازار فرابورس ایران https://tradebox.ir/108042/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85/ Mon, 17 Oct 2022 22:47:08 +0000 https://tradebox.ir/108042/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85/ پذیره نویسی اوراق مرابحه عام دولت(واجد شرایط خاص)در نماد (اراد1181)، توقف نماد معاملاتی قراردادهای اختیار خرید و فروش سهام (شستا)

نوشته شرکت بورس اوراق بهادار تهران مجمع عمومی عادی سالیانه بازار فرابورس ایران اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
تحلیل بازار بورس، بازار فرابورس ایران و دامنه نوسان امروز سه شنبه بیست و شش مهر ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/108041/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/ Mon, 17 Oct 2022 22:44:17 +0000 https://tradebox.ir/108041/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/ تحلیل بازار بورس، بازار فرابورس ایران و دامنه نوسان امروز سه شنبه بیست و شش مهر ۱۴۰۱

نوشته تحلیل بازار بورس، بازار فرابورس ایران و دامنه نوسان امروز سه شنبه بیست و شش مهر ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
مجمع عمومی عادی سالیانه، الگوی دیامتریک مدیریت سرمایه نوسانات شدید اتکاسا https://tradebox.ir/107324/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%b1/ https://tradebox.ir/107324/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%b1/#respond Thu, 13 Oct 2022 10:56:08 +0000 https://tradebox.ir/107324/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%b1/ الگوی دیامتریک بزرگ با لیبل آبی، باد و باران مهمان شهرهای شمالی، الگوی بزرگ شاخص کل، ‍ مدیریت سرمایه

نوشته مجمع عمومی عادی سالیانه، الگوی دیامتریک مدیریت سرمایه نوسانات شدید اتکاسا اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/107324/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%b1/feed/ 0
مجمع عمومی عادی سالیانه مجمع عمومی فوق العاده، بورس اوراق بهادار پتروشیمی https://tradebox.ir/107171/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%82-3/ https://tradebox.ir/107171/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%82-3/#respond Wed, 12 Oct 2022 13:18:08 +0000 https://tradebox.ir/107171/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%82-3/ شپلی تصمیم هیات مدیره در پیگیری تکلیف مجمع جهت خروج شرکت از شمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت، آقای پیل از بانک مرکزی انگلیس

نوشته مجمع عمومی عادی سالیانه مجمع عمومی فوق العاده، بورس اوراق بهادار پتروشیمی اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/107171/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%82-3/feed/ 0
مجمع عمومی عادی سالیانه مجمع عمومی فوق العاده و افزایش سرمایه و سود انباشته https://tradebox.ir/106383/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%82-2/ https://tradebox.ir/106383/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%82-2/#respond Sat, 08 Oct 2022 09:44:21 +0000 https://tradebox.ir/106383/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%82-2/ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه توسعه معادن روی ایران دوره 12 ماهه منتهی به 1400 12 29، میانگین خرید هر شخص حقیقی در این سهم 31 میلیون تومان است.

نوشته مجمع عمومی عادی سالیانه مجمع عمومی فوق العاده و افزایش سرمایه و سود انباشته اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/106383/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%82-2/feed/ 0
صندوق تثبیت بازار سرمایه، مجمع عمومی عادی سالیانه مجمع عمومی فوق العاده https://tradebox.ir/105537/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%aa%d8%ab%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%d8%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9/ https://tradebox.ir/105537/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%aa%d8%ab%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%d8%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9/#respond Tue, 04 Oct 2022 19:18:19 +0000 https://tradebox.ir/105537/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%aa%d8%ab%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%d8%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9/ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401 12 29 شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی، قیمت انواع خودروهای شرکت ایران خودرو امروز 12 مهر 14

نوشته صندوق تثبیت بازار سرمایه، مجمع عمومی عادی سالیانه مجمع عمومی فوق العاده اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/105537/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%aa%d8%ab%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%d8%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9/feed/ 0
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده، افزایش سرمایه و سرانه خرید https://tradebox.ir/105536/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%81-8/ https://tradebox.ir/105536/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%81-8/#respond Tue, 04 Oct 2022 19:15:37 +0000 https://tradebox.ir/105536/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%81-8/ دیروز بیمه رازی ( ورازی ) 60 میلیون حجم خورد. یعنی 3 برابر میانگین حجم ماهانه، ⃣ نبض بازار، ⃣ نبض بازار، ⃣ نبض بازار، ⃣ نبض بازار، ⃣ نبض بازار، تصمیما

نوشته مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده، افزایش سرمایه و سرانه خرید اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/105536/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%81-8/feed/ 0
تحلیل بازار بورس، سامانه کدال و کامودیتی امروز دوشنبه یازده مهر ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/105268/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%84-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c/ https://tradebox.ir/105268/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%84-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c/#respond Mon, 03 Oct 2022 20:25:28 +0000 https://tradebox.ir/105268/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%84-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c/ تحلیل بازار بورس، سامانه کدال و کامودیتی امروز دوشنبه یازده مهر ۱۴۰۱

نوشته تحلیل بازار بورس، سامانه کدال و کامودیتی امروز دوشنبه یازده مهر ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/105268/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%84-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c/feed/ 0