مجمع https://tradebox.ir/tag/مجمع/ تحلیل های بورس، فارکس و رمزارز ها Thu, 01 Dec 2022 02:38:09 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.1 پیش بینی بورس امروز 9 آذر 1401 فراتر رفتن از مقاومت با طعم رهایی https://tradebox.ir/119414/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-9-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-1401-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b2/ Thu, 01 Dec 2022 02:38:09 +0000 https://tradebox.ir/119414/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-9-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-1401-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b2/ پیش بینی بورس امروز 9 آذر 1401 فراتر رفتن از مقاومت با طعم رهایی، تحلیل بنیادی سهام تپکو سودآوری پس از مدت ها زیان، باما، متوقف شد!، سلام وقت بخیر

نوشته پیش بینی بورس امروز 9 آذر 1401 فراتر رفتن از مقاومت با طعم رهایی اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
تحلیل بازار بورس، صف خرید و مجلس امروز سه شنبه هشت آذر ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/119083/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%d8%b5%d9%81-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3/ Tue, 29 Nov 2022 18:48:08 +0000 https://tradebox.ir/119083/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%d8%b5%d9%81-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3/ وفای به عهد از عوامل موفقیت و رزق و روزی فراوان و آرامش وجود هست، رونمایی از جزئیات بسته تعیین نرخ خوراک در بودجه 1402، مثبت 7 و در آستانه صف خرید

نوشته تحلیل بازار بورس، صف خرید و مجلس امروز سه شنبه هشت آذر ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
وفای به عهد از عوامل موفقیت و رزق و روزی فراوان و آرامش وجود هست https://tradebox.ir/119072/%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%d9%82-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c/ Tue, 29 Nov 2022 17:32:08 +0000 https://tradebox.ir/119072/%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%d9%82-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c/ وفای به عهد از عوامل موفقیت و رزق و روزی فراوان و آرامش وجود هست، رونمایی از جزئیات بسته تعیین نرخ خوراک در بودجه 1402 حپارسا اولین فروش حقیقی ‍

نوشته وفای به عهد از عوامل موفقیت و رزق و روزی فراوان و آرامش وجود هست اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
اخبار بازار سرمایه، آمریکا و فدرال رزرو امروز سه شنبه هشت آذر ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/118969/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%d8%8c-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%88-%d9%81%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d8%b2%d8%b1-4/ Tue, 29 Nov 2022 09:23:08 +0000 https://tradebox.ir/118969/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%d8%8c-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%88-%d9%81%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d8%b2%d8%b1-4/ قیمت نفت تحت تاثیر سیاستهای کرونا در چین و برداشته شدن تحریم های نفتی ونزوئلا، کاهشی شده است، ترکیه رقیب صادراتی ایران در عراق، وزیر دفاع اسرائیل

نوشته اخبار بازار سرمایه، آمریکا و فدرال رزرو امروز سه شنبه هشت آذر ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
تحلیل خکار، افزایش سرمایه و مجمع امروز دوشنبه هفت آذر ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/118727/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%ae%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2/ Mon, 28 Nov 2022 11:29:08 +0000 https://tradebox.ir/118727/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%ae%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2/ بررسی روند خکار و صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس، خکار گزارش ماهانه آبان، خکار فروش خوبی داشت

نوشته تحلیل خکار، افزایش سرمایه و مجمع امروز دوشنبه هفت آذر ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
نصب موانع خیابانی در شانگهای چین برای جلوگیری از اعتراضات https://tradebox.ir/118693/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d9%86%da%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac/ Mon, 28 Nov 2022 08:52:08 +0000 https://tradebox.ir/118693/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d9%86%da%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac/ نصب موانع خیابانی در شانگهای چین برای جلوگیری از اعتراضات سرمقاله امروز دنیای اقتصاد؛ رقص چمریکا بحران سلامت روان در اروپا، کرونا در چین اوج گرفت

نوشته نصب موانع خیابانی در شانگهای چین برای جلوگیری از اعتراضات اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
سلام و تقدیم بهترین ها بر هم افزایان عزیز و گزارش عملکرد ما در 6آذر https://tradebox.ir/118688/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b2%db%8c/ Mon, 28 Nov 2022 08:00:09 +0000 https://tradebox.ir/118688/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b2%db%8c/ سلام و تقدیم بهترین ها بر هم افزایان عزیز اجرای آزمایشی کالابرگ الکترونیک کلید خورد، گزارش عملکرد ما در 6آذر و 06 آذر 01  D1401 09 06

نوشته سلام و تقدیم بهترین ها بر هم افزایان عزیز و گزارش عملکرد ما در 6آذر اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
تحلیل کسعدی، گزارش عملکرد و صف خرید مثبت امروز دوشنبه هفت آذر ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/118673/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%da%a9%d8%b3%d8%b9%d8%af%db%8c%d8%8c-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d8%b5%d9%81-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ab%d8%a8/ Mon, 28 Nov 2022 07:14:08 +0000 https://tradebox.ir/118673/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%da%a9%d8%b3%d8%b9%d8%af%db%8c%d8%8c-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d8%b5%d9%81-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ab%d8%a8/ آنالیز قیمت کاشی سعدی و شاخص کاشی و سرامیک بورس، گزارش عملکرد ما در 6آذر

نوشته تحلیل کسعدی، گزارش عملکرد و صف خرید مثبت امروز دوشنبه هفت آذر ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
تحلیل ولپارس، گزارش عملکرد و صف خرید مثبت امروز دوشنبه هفت آذر ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/118672/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%88%d9%84%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d8%b5%d9%81-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ab/ Mon, 28 Nov 2022 07:09:09 +0000 https://tradebox.ir/118672/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%88%d9%84%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d8%b5%d9%81-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ab/ بررسی حرکت ولپارس و صنعت سایر واسطه گریهای مالی بورس، گزارش عملکرد ما در 6آذر

نوشته تحلیل ولپارس، گزارش عملکرد و صف خرید مثبت امروز دوشنبه هفت آذر ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
هدیه ما به شما بزرگواران https://tradebox.ir/118633/%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86/ Mon, 28 Nov 2022 01:10:08 +0000 https://tradebox.ir/118633/%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86/ هدیه ما به شما بزرگواران

نوشته هدیه ما به شما بزرگواران اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
“شبریز” با قیمت 1622 تومان نزدیک به منفی 1 درصد ارزش معاملات خرد 3277 https://tradebox.ir/118605/%d8%b4%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-1622-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c-1-%d8%af%d8%b1%d8%b5/ Sun, 27 Nov 2022 21:34:09 +0000 https://tradebox.ir/118605/%d8%b4%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-1622-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c-1-%d8%af%d8%b1%d8%b5/ اجاره بهای مسکن در مناطق مختلف تهران؛ 75 متری 500 میلیون رهن 30 میلیون اجاره! و "شبریز" با قیمت 1622 تومان نزدیک به منفی 1 درصد و مدیر عامل تاپیکو

نوشته “شبریز” با قیمت 1622 تومان نزدیک به منفی 1 درصد ارزش معاملات خرد 3277 اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
تحلیل بازار بورس، سازمان بورس و وزیر اقتصاد امروز یکشنبه شش آذر ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/118559/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%82/ Sun, 27 Nov 2022 17:06:08 +0000 https://tradebox.ir/118559/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%82/ افرادی که آشنایی کامل با بازار آپشن دارند می توانند قرار داد اختیار معامله ضستا 1012 را بررسی کنند، روند بازار بورس تهران یکشنبه مورخ 6 آذر 1401

نوشته تحلیل بازار بورس، سازمان بورس و وزیر اقتصاد امروز یکشنبه شش آذر ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
9 نماد فرابورسی مشمول تغییر دامنه نوسان شدند، خکار گزارش ماهانه آبان https://tradebox.ir/118528/9-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86/ Sun, 27 Nov 2022 14:23:08 +0000 https://tradebox.ir/118528/9-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86/ 9 نماد فرابورسی مشمول تغییر دامنه نوسان شدند، خکار گزارش ماهانه آبان شرح رویداد

نوشته 9 نماد فرابورسی مشمول تغییر دامنه نوسان شدند، خکار گزارش ماهانه آبان اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
آخرین تغییرات آب و هوایی کاهش دمای هوا در نیمه شمالی کشور https://tradebox.ir/118254/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%af%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%a7-%d8%af/ Sat, 26 Nov 2022 08:00:09 +0000 https://tradebox.ir/118254/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%af%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%a7-%d8%af/ آخرین تغییرات آب و هوایی کاهش دمای هوا در نیمه شمالی کشور سلام و صبح بخیر خدمت همه شما همراه عزیز، توسعه و عمران شهرستان نائین

نوشته آخرین تغییرات آب و هوایی کاهش دمای هوا در نیمه شمالی کشور اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
تخفیف ویژه VIP و تهیه استراتژی به مناسبت BLACK FRIDAY https://tradebox.ir/118222/%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-vip-%d9%88-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-black-fri/ Sat, 26 Nov 2022 04:04:09 +0000 https://tradebox.ir/118222/%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-vip-%d9%88-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-black-fri/ تخفیف ویژه VIP و تهیه استراتژی به مناسبت BLACK FRIDAY و جریان ورود و خروج ماهانه و جابجایی پول حقوقی و بیوگرافی تریدرهای معروف

نوشته تخفیف ویژه VIP و تهیه استراتژی به مناسبت BLACK FRIDAY اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
تحلیل بازار بورس، دولت و سازمان خصوصی سازی امروز جمعه چهار آذر ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/118102/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b3/ Fri, 25 Nov 2022 15:54:08 +0000 https://tradebox.ir/118102/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b3/ به گفته قربانزاده، اکنون حدود 130 تا 150 هزار میلیارد تومان زیان انباشته این 2 خودروساز است، مزیت عرضه خودرو در بورس کالا چیست؟

نوشته تحلیل بازار بورس، دولت و سازمان خصوصی سازی امروز جمعه چهار آذر ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت https://tradebox.ir/118093/%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%85%d8%b5%d9%84%d8%ad%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%af%d9%81%d8%aa/ Fri, 25 Nov 2022 15:13:08 +0000 https://tradebox.ir/118093/%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%85%d8%b5%d9%84%d8%ad%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%af%d9%81%d8%aa/ به گفته قربانزاده، اکنون حدود 130 تا 150 هزار میلیارد تومان زیان انباشته این 2 خودروساز است عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت

نوشته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
مصباحى مقدم ساختار “نخست وزیر رئیس جمهور” براى ایران مناسب تر است https://tradebox.ir/118064/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d9%89-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88/ Fri, 25 Nov 2022 13:31:09 +0000 https://tradebox.ir/118064/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d9%89-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88/ مصباحى مقدم ساختار "نخست وزیر رئیس جمهور" براى ایران مناسب تر است فساد و رانت های کلان در سایه قیمت گذاری دستوری اتفاق می افتند

نوشته مصباحى مقدم ساختار “نخست وزیر رئیس جمهور” براى ایران مناسب تر است اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
بیش از نیم میلیون نفر پرتفو خود را با خرید سهامیار بیمه کردند https://tradebox.ir/117824/%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d9%85-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%81%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d8%b1/ Thu, 24 Nov 2022 09:13:08 +0000 https://tradebox.ir/117824/%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d9%85-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%81%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d8%b1/ بیش از نیم میلیون نفر پرتفو خود را با خرید سهامیار بیمه کردند و وزارت نیرو 10 روز بارانی در راه است، اینقدر رانتش قوی بود، چند درصد در سودین

نوشته بیش از نیم میلیون نفر پرتفو خود را با خرید سهامیار بیمه کردند اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
بررسی خالص ارزش دارایی های نماد ثمسکن، امیدوارم فعلا فروشنده نبوده باشید https://tradebox.ir/117483/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%ab%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86%d8%8c/ Wed, 23 Nov 2022 01:02:12 +0000 https://tradebox.ir/117483/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%ab%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86%d8%8c/ بررسی خالص ارزش دارایی های نماد ثمسکن امیدوارم فعلا فروشنده نبوده باشید بمب خبری بازار سرمایه ایران و تحقق پیش بینی بعدی ما

نوشته بررسی خالص ارزش دارایی های نماد ثمسکن، امیدوارم فعلا فروشنده نبوده باشید اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
تحلیل بازار بورس، افزایش سرمایه و اطلاعیه امروز سه شنبه یک آذر ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/117310/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7-4/ Tue, 22 Nov 2022 10:43:08 +0000 https://tradebox.ir/117310/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7-4/ احسان دشتیانه ؛ عضو شورای عالی بورس پس از جلسه امروز در وزارت اقتصاد، حذف حجم مبنا در 7 نماد معاملاتی از فردا، مادیرا سومین خرید حقیقی

نوشته تحلیل بازار بورس، افزایش سرمایه و اطلاعیه امروز سه شنبه یک آذر ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
احسان دشتیانه ؛ عضو شورای عالی بورس پس از جلسه امروز در وزارت اقتصاد https://tradebox.ir/117268/%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%9b-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%be%d8%b3-%d8%a7/ Tue, 22 Nov 2022 07:50:08 +0000 https://tradebox.ir/117268/%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%9b-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%be%d8%b3-%d8%a7/ احسان دشتیانه ؛ عضو شورای عالی بورس پس از جلسه امروز در وزارت اقتصاد خگستر که میدونم و ب– دستور جلسه، آموزش فارکس و سلام به همه

نوشته احسان دشتیانه ؛ عضو شورای عالی بورس پس از جلسه امروز در وزارت اقتصاد اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
الزام درج کد رهگیری و شناسه لوازم یدکی و قطعات در فاکتور https://tradebox.ir/117224/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%ac-%da%a9%d8%af-%d8%b1%d9%87%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%87-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%db%8c%d8%af%da%a9%db%8c-%d9%88/ Tue, 22 Nov 2022 02:55:08 +0000 https://tradebox.ir/117224/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%ac-%da%a9%d8%af-%d8%b1%d9%87%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%87-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%db%8c%d8%af%da%a9%db%8c-%d9%88/ الزام درج کد رهگیری و شناسه لوازم یدکی و قطعات در فاکتور منصور نکویی نیا مدیرعامل تیپیکو در نشست میز صنعت دارو و رفت و برگشت دور از انتظار عشقی!

نوشته الزام درج کد رهگیری و شناسه لوازم یدکی و قطعات در فاکتور اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
پایان بازار امروز و شاخص کل با 4428 واحد مثبت 1 میلیون و 409 هزار واحد https://tradebox.ir/117150/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%da%a9%d9%84-%d8%a8%d8%a7-4428-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%85%d8%ab%d8%a8/ Mon, 21 Nov 2022 20:38:09 +0000 https://tradebox.ir/117150/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%da%a9%d9%84-%d8%a8%d8%a7-4428-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%85%d8%ab%d8%a8/ پایان بازار امروز و شاخص کل با 4428 واحد مثبت 1 میلیون و 409 هزار واحد، طی یک ساعت اول داد و ستدهای روز جاری اتفاق افتاد؛

نوشته پایان بازار امروز و شاخص کل با 4428 واحد مثبت 1 میلیون و 409 هزار واحد اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
اخبار بازار سرمایه، آمریکا و استرالیا امروز یکشنبه بیست و نه آبان ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/116849/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%d8%8c-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7/ Sun, 20 Nov 2022 17:05:09 +0000 https://tradebox.ir/116849/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%d8%8c-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7/ توییتر حساب کاربری ترامپ را بازگرداند ترامپ برنمی گردم‼، انگلیسی ها شاید فردا زانو بزنند شما فکر دیگه ای نکنید، آخرین قیمت ها 401 08 28 ساعت 11 06

نوشته اخبار بازار سرمایه، آمریکا و استرالیا امروز یکشنبه بیست و نه آبان ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>