محصولات شیمیایی https://tradebox.ir/tag/محصولات-شیمیایی/ تحلیل های بورس، فارکس و رمزارز ها Tue, 01 Nov 2022 19:46:10 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.3 گام های سبز بازار سهام با سوخت دلاری، شاخص کل 1,280,461 10,628 https://tradebox.ir/110765/%da%af%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b4%d8%a7/ Tue, 01 Nov 2022 19:46:10 +0000 https://tradebox.ir/110765/%da%af%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b4%d8%a7/ نمادهایی که امروز ورود پول داشتند و به همراه ورود پول کد به کد انجام شده است، گام های سبز بازار سهام با سوخت دلاری و شاخص کل 1,280,461 10,628

نوشته گام های سبز بازار سهام با سوخت دلاری، شاخص کل 1,280,461 10,628 اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
میزان خروج و ورود پول حقیقی در میانه های بازار سرمایه 8 آبان 1401 https://tradebox.ir/110241/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%88-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c/ Sun, 30 Oct 2022 12:57:08 +0000 https://tradebox.ir/110241/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%88-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c/ عصر امروز در کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها تصمیم گیری خواهد شد و خودتون با شرایط بازار وقف بدید و عادت کنید که بپذیرید

نوشته میزان خروج و ورود پول حقیقی در میانه های بازار سرمایه 8 آبان 1401 اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
ارزش معاملات فرابورس ارزش معاملات بورس فرآورده های نفتی و خروج پول هوشمند https://tradebox.ir/109234/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1-5/ Tue, 25 Oct 2022 04:13:09 +0000 https://tradebox.ir/109234/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1-5/ قطعاً تا آخرین لحظه پای مسوولیت خود ایستاده ام.، شاخص هم وزن 373,237 4,458، خدمات فنی و مهندسی رمپنا، خدمات فنی و مهندسی رنیک

نوشته ارزش معاملات فرابورس ارزش معاملات بورس فرآورده های نفتی و خروج پول هوشمند اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
ارزش معاملات فرابورس ارزش معاملات بورس و فرآورده های نفتی، محصولات شیمیایی https://tradebox.ir/109074/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1-4/ Mon, 24 Oct 2022 09:05:09 +0000 https://tradebox.ir/109074/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1-4/ آبانی که نکوست از ابتدایش پیداست شاخص یک میلیون و 300 هزار واحدی از دست رفت، شاخص کل 1,296,794 12165، خدمات فنی و مهندسی

نوشته ارزش معاملات فرابورس ارزش معاملات بورس و فرآورده های نفتی، محصولات شیمیایی اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
تحلیل حکشتی، ورود پول حقیقی و قدرت خریدار امروز یکشنبه یک آبان ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/108985/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%ad%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%8c-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af/ Sun, 23 Oct 2022 17:27:19 +0000 https://tradebox.ir/108985/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%ad%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%8c-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af/ تحلیل حکشتی، ورود پول حقیقی و قدرت خریدار امروز یکشنبه یک آبان ۱۴۰۱

نوشته تحلیل حکشتی، ورود پول حقیقی و قدرت خریدار امروز یکشنبه یک آبان ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
ارزش معاملات فرابورس، ارزش معاملات بورس فرآورده های نفتی و محصولات شیمیایی https://tradebox.ir/108630/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%88-2/ Thu, 20 Oct 2022 16:22:09 +0000 https://tradebox.ir/108630/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%88-2/ تامین مالی 30 هزار میلیارد تومانی نهضت ملی مسکن از طریق فروش اموال و دارایی های مازاد دولتی، با این دست فرمان می خواهیم چهار میلیون خانه بسازیم؟

نوشته ارزش معاملات فرابورس، ارزش معاملات بورس فرآورده های نفتی و محصولات شیمیایی اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
ارزش معاملات فرابورس ارزش معاملات بورس فرآورده های نفتی، محصولات شیمیایی https://tradebox.ir/108068/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1-3/ Tue, 18 Oct 2022 03:02:08 +0000 https://tradebox.ir/108068/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1-3/ نمادهایی که امروز ورود پول داشتند و به همراه ورود پول کد به کد انجام شده است.، کمی کاهش در انتظار یک خبر خوب، شاخص کل 1,311,091 198

نوشته ارزش معاملات فرابورس ارزش معاملات بورس فرآورده های نفتی، محصولات شیمیایی اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
فرآورده های نفتی محصولات شیمیایی و ورود پول حقیقی سیگنال نوسانی حمل و نقل https://tradebox.ir/108057/%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d9%88%d8%b1%d9%88/ Tue, 18 Oct 2022 01:40:09 +0000 https://tradebox.ir/108057/%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d9%88%d8%b1%d9%88/ کندلها به کف کانال نزدیک شدن و همگام با آن، از شیب حرکتیش هم کاسته شده است.، اطلاعات و ارتباطات اوان، پایش میانی بازار سهام، خدمات فنی و مهندسی

نوشته فرآورده های نفتی محصولات شیمیایی و ورود پول حقیقی سیگنال نوسانی حمل و نقل اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
تحلیل فملی، فولاد و شاخص هم وزن امروز دوشنبه بیست و پنج مهر ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/107889/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%81%d9%85%d9%84%db%8c%d8%8c-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%d9%87%d9%85-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d9%88/ Mon, 17 Oct 2022 01:37:09 +0000 https://tradebox.ir/107889/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%81%d9%85%d9%84%db%8c%d8%8c-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%d9%87%d9%85-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d9%88/ تحلیل فملی، فولاد و شاخص هم وزن امروز دوشنبه بیست و پنج مهر ۱۴۰۱

نوشته تحلیل فملی، فولاد و شاخص هم وزن امروز دوشنبه بیست و پنج مهر ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
سازمان امور مالیاتی، ارزش معاملات خرد، محصولات شیمیایی و بازگشایی نماد https://tradebox.ir/107698/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d8%af/ Sat, 15 Oct 2022 15:18:09 +0000 https://tradebox.ir/107698/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d8%af/ بیش از 9 میلیون دستگاه کارت خوان به پرونده های مالیاتی متصل شد، فملی فولاد خودرو شبندر در صدر منفی سازان شاخص کل قرار دارند.، تحلیل بنیادی

نوشته سازمان امور مالیاتی، ارزش معاملات خرد، محصولات شیمیایی و بازگشایی نماد اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
بورس اوراق بهادار ارزش معاملات خرد و فرآورده های نفتی محصولات شیمیایی دلر https://tradebox.ir/107662/%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d9%81%d8%b1/ Sat, 15 Oct 2022 11:05:08 +0000 https://tradebox.ir/107662/%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d9%81%d8%b1/ افت 501 واحدی نماگر بورس در ساعات آغازین معاملات امروز، فعالیتهای ورزشی، پیش بینی بازار

نوشته بورس اوراق بهادار ارزش معاملات خرد و فرآورده های نفتی محصولات شیمیایی دلر اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
آمار معاملات https://tradebox.ir/107285/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/ https://tradebox.ir/107285/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/?noamp=mobile#respond Thu, 13 Oct 2022 02:21:08 +0000 https://tradebox.ir/107285/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/ شهرداری تهران به دنبال اخذ مجوز برای فروش متری مسکن در بورس، خودروساز نباید ماشینی تولید کند که آلت قتاله باشد، یامین پور، معاون وزیر ورزش

نوشته آمار معاملات اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/107285/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/feed/ 0
ارزش معاملات فرابورس ارزش معاملات بورس بیشترین کاهش قیمت فرآورده های نفتی https://tradebox.ir/106979/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1-2/ https://tradebox.ir/106979/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1-2/?noamp=mobile#respond Tue, 11 Oct 2022 13:46:09 +0000 https://tradebox.ir/106979/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1-2/ مراسم پذیره نویسی نخستین صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات با حضور رسانه ها در حال برگزاری است.،   غافلگیری پاییزی یا تغییر صعودی روند ؟

نوشته ارزش معاملات فرابورس ارزش معاملات بورس بیشترین کاهش قیمت فرآورده های نفتی اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/106979/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1-2/feed/ 0
بیشترین کاهش قیمت، فرآورده های نفتی، محصولات شیمیایی و خروج پول حقیقی، شسم https://tradebox.ir/106977/%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa%d8%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c%d8%8c-%d9%85/ https://tradebox.ir/106977/%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa%d8%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c%d8%8c-%d9%85/?noamp=mobile#respond Tue, 11 Oct 2022 13:31:08 +0000 https://tradebox.ir/106977/%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa%d8%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c%d8%8c-%d9%85/ پیش گشایش بازار سهام سه شنبه 19 مهر 1401، زور شاخص کل به میدکو نرسید، فرابورس هم توان صعود نداشت، اطلاعات و ارتباطات

نوشته بیشترین کاهش قیمت، فرآورده های نفتی، محصولات شیمیایی و خروج پول حقیقی، شسم اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/106977/%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa%d8%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c%d8%8c-%d9%85/feed/ 0
ارزش معاملات فرابورس و قیمت گذاری دستوری، ارزش معاملات بورس، معاملات بلوکی https://tradebox.ir/106975/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88/ https://tradebox.ir/106975/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88/?noamp=mobile#respond Tue, 11 Oct 2022 13:30:08 +0000 https://tradebox.ir/106975/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88/ ایران خودرو از واردات خودرو استقبال می کنیم، نمادهایی که امروز ورود پول هوشمند داشته اند، نمادهایی که امروز خروج پول هوشمند داشته اند

نوشته ارزش معاملات فرابورس و قیمت گذاری دستوری، ارزش معاملات بورس، معاملات بلوکی اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/106975/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88/feed/ 0
قیمت گذاری دستوری، ارزش معاملات خرد محصولات شیمیایی و خروج پول هوشمند https://tradebox.ir/106921/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%ad/ https://tradebox.ir/106921/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%ad/?noamp=mobile#respond Tue, 11 Oct 2022 06:59:08 +0000 https://tradebox.ir/106921/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%ad/ نمادهایی که امروز ورودپول داشتند و به همراه ورود پول کدبه کد انجام شده است.، مدیرعامل ایران خودرو از واردات خودرو استقبال می کنیم، تا ساعت 11 52

نوشته قیمت گذاری دستوری، ارزش معاملات خرد محصولات شیمیایی و خروج پول هوشمند اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/106921/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%ad/feed/ 0
ورود نقدینگی حقیقی، خروج نقدینگی حقیقی، ارزش معاملات خرد و ورود پول هوشمند https://tradebox.ir/106885/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c%d8%8c-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82/ https://tradebox.ir/106885/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c%d8%8c-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82/?noamp=mobile#respond Tue, 11 Oct 2022 05:00:08 +0000 https://tradebox.ir/106885/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c%d8%8c-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82/ میدکو با اثرگذاری بیش از یک هزار و 950 واحد بیش ترین اثر را بر افت شاخص کل داشته است.، شیرینی بنده به شما گل های همیشه همراهمون

نوشته ورود نقدینگی حقیقی، خروج نقدینگی حقیقی، ارزش معاملات خرد و ورود پول هوشمند اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/106885/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c%d8%8c-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82/feed/ 0
امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و بازار https://tradebox.ir/106801/%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2/ https://tradebox.ir/106801/%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2/?noamp=mobile#respond Mon, 10 Oct 2022 17:16:08 +0000 https://tradebox.ir/106801/%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2/ نوسازی 1400 دستگاه اتوبوس تا پایان امسال برخی خودروسازان به وعده خود عمل نکردند، 5 میلیون و 150 هزار حلقه تایر خودرو در بورس کالا پذیرش شد

نوشته امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و بازار اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/106801/%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2/feed/ 0
تحلیل میدکو، خروج پول حقیقی و بیشترین تاثیر منفی امروز دوشنبه هجده مهر ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/106741/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%85%db%8c%d8%af%da%a9%d9%88%d8%8c-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa/ https://tradebox.ir/106741/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%85%db%8c%d8%af%da%a9%d9%88%d8%8c-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa/?noamp=mobile#respond Mon, 10 Oct 2022 11:20:08 +0000 https://tradebox.ir/106741/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%85%db%8c%d8%af%da%a9%d9%88%d8%8c-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa/ تحلیل میدکو، خروج پول حقیقی و بیشترین تاثیر منفی امروز دوشنبه هجده مهر ۱۴۰۱

نوشته تحلیل میدکو، خروج پول حقیقی و بیشترین تاثیر منفی امروز دوشنبه هجده مهر ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/106741/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%85%db%8c%d8%af%da%a9%d9%88%d8%8c-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa/feed/ 0
ارزش معاملات فرابورس و ارزش معاملات بورس، محصولات شیمیایی و خروج پول حقیقی https://tradebox.ir/106701/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%88-5/ https://tradebox.ir/106701/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%88-5/?noamp=mobile#respond Mon, 10 Oct 2022 08:14:18 +0000 https://tradebox.ir/106701/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%88-5/ ‍ تصاویر چک 100 هزار تومانی جدید طرح بارگاه حضرت معصومه جایگزین طرح تخت جمشید شد، پیش گشایش بازار سهام روز دوشنبه 18 مهر 1401، ‍ مهم برای بازار؛

نوشته ارزش معاملات فرابورس و ارزش معاملات بورس، محصولات شیمیایی و خروج پول حقیقی اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/106701/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%88-5/feed/ 0
فرآورده های نفتی محصولات شیمیایی و سرمایه گذاری، فلزات اساسی بازار سهام https://tradebox.ir/106695/%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85/ https://tradebox.ir/106695/%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85/?noamp=mobile#respond Mon, 10 Oct 2022 07:01:10 +0000 https://tradebox.ir/106695/%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85/ پیش گشایش بازار سهام روز یکشنبه 17 مهر 1401، فعالیتهای ورزشی، فعالیتهای هنری

نوشته فرآورده های نفتی محصولات شیمیایی و سرمایه گذاری، فلزات اساسی بازار سهام اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/106695/%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85/feed/ 0
میانگین هفتگی معاملات و ارزش معاملات امروز و ارزش معاملات خرد حجم معاملات https://tradebox.ir/106641/%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/ https://tradebox.ir/106641/%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/?noamp=mobile#respond Sun, 09 Oct 2022 21:48:11 +0000 https://tradebox.ir/106641/%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/ ی خبری رسیده دستم که بازیگر غدشت میخواد سهمشو بعد از اصلاحی که داده باز ببره بالا، چهارشنبه 1401 07 06، وضعیت بازار سرمایه

نوشته میانگین هفتگی معاملات و ارزش معاملات امروز و ارزش معاملات خرد حجم معاملات اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/106641/%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/feed/ 0
محصولات شیمیایی خروج پول حقیقی، افزایش سرمایه و معاملات بورس و تحلیل روزانه https://tradebox.ir/106564/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c/ https://tradebox.ir/106564/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c/?noamp=mobile#respond Sun, 09 Oct 2022 11:20:09 +0000 https://tradebox.ir/106564/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c/ دیروز که بازار مثبت بود خدمت تان عرض شد بعد از یک روز مثبت دوباره عرضه ها زیاد میشوند، وملل دیروز منفی معرفی کردم تو این بازار داغون امروز مثبت 3

نوشته محصولات شیمیایی خروج پول حقیقی، افزایش سرمایه و معاملات بورس و تحلیل روزانه اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/106564/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c/feed/ 0
صندوق های سرمایه گذاری و ارزش معاملات خرد محصولات شیمیایی، ورود پول حقیقی https://tradebox.ir/106384/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ae/ https://tradebox.ir/106384/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ae/?noamp=mobile#respond Sat, 08 Oct 2022 10:16:08 +0000 https://tradebox.ir/106384/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ae/ سرانه خرید هر شخص حقیقی 32 میلیون تومان است.، الان وقت خرید کردنه، نه فروختن، شاخص کل 1,318,267 (4,413)، گزارش فروش گروه شیمیایی، "تا ساعت 10 38

نوشته صندوق های سرمایه گذاری و ارزش معاملات خرد محصولات شیمیایی، ورود پول حقیقی اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/106384/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ae/feed/ 0
ارزش معاملات خرد، فرآورده های نفتی محصولات شیمیایی، خروج پول حقیقی سیگنال https://tradebox.ir/105655/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b5/ https://tradebox.ir/105655/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b5/?noamp=mobile#respond Wed, 05 Oct 2022 04:48:19 +0000 https://tradebox.ir/105655/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b5/ امروز شاخص کل:، حال بازار سهام خوب است ، اما تو باور نکن، فعالیتهای ورزشی:، فعالیتهای هنری:

نوشته ارزش معاملات خرد، فرآورده های نفتی محصولات شیمیایی، خروج پول حقیقی سیگنال اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/105655/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b5/feed/ 0