معاملات بورس انرژی https://tradebox.ir/tag/معاملات-بورس-انرژی/ تحلیل های بورس، فارکس و رمزارز ها Mon, 17 Oct 2022 23:54:09 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.2 بازار سرمایه، سیگنال خرید خرده فروشی نوسانگیری و نبض بازار، پیش بینی فردا https://tradebox.ir/108048/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%d8%8c-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%86/ Mon, 17 Oct 2022 23:54:09 +0000 https://tradebox.ir/108048/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%d8%8c-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%86/ معاملات بورس انرژی ایران بازار مصرف کنندگان بزرگ برق و عمده فروشی، کسب و کار زنان در فضای مجازی در معرض نابودی است، برگشت بازار پرقدرت فردا قطعی

نوشته بازار سرمایه، سیگنال خرید خرده فروشی نوسانگیری و نبض بازار، پیش بینی فردا اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
وزیر اقتصاد، دولت آمریکا و خرده فروشی، فشار فروش، مذاکرات و سیگنال، تراکنش https://tradebox.ir/105267/%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%88-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%8c/ https://tradebox.ir/105267/%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%88-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%8c/?noamp=mobile#respond Mon, 03 Oct 2022 20:25:19 +0000 https://tradebox.ir/105267/%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%88-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%8c/ وزیر اقتصاد، دولت آمریکا و خرده فروشی، فشار فروش، مذاکرات و سیگنال، تراکنش

نوشته وزیر اقتصاد، دولت آمریکا و خرده فروشی، فشار فروش، مذاکرات و سیگنال، تراکنش اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/105267/%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%88-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%8c/feed/ 0
تحلیل بازار کامودیتی ها و افشای اطلاعات امروز چهارشنبه شش مهر ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/102197/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7/ https://tradebox.ir/102197/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7/?noamp=mobile#respond Wed, 28 Sep 2022 10:52:26 +0000 https://tradebox.ir/102197/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7/ تحلیل بازار کامودیتی ها و افشای اطلاعات امروز چهارشنبه شش مهر ۱۴۰۱

نوشته تحلیل بازار کامودیتی ها و افشای اطلاعات امروز چهارشنبه شش مهر ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/102197/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7/feed/ 0
شرکت بورس اوراق بهادار تهران و مجمع عمومی فوق العاده ۶ مهر افشای اطلاعات https://tradebox.ir/102017/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85-3/ https://tradebox.ir/102017/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85-3/?noamp=mobile#respond Wed, 28 Sep 2022 06:30:44 +0000 https://tradebox.ir/102017/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85-3/ شرکت بورس اوراق بهادار تهران مجمع عمومی فوق العاده تعلیق نماد معاملاتی بازار فرابورس ایران شرکت فرابورس ایران معاملات بورس انرژی افشای اطلاعات بازگشای

نوشته شرکت بورس اوراق بهادار تهران و مجمع عمومی فوق العاده ۶ مهر افشای اطلاعات اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/102017/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85-3/feed/ 0
تحلیل بازار بورس و بازار امروز دوشنبه چهار مهر ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/100957/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%da%86/ https://tradebox.ir/100957/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%da%86/?noamp=mobile#respond Mon, 26 Sep 2022 13:29:53 +0000 https://tradebox.ir/100957/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%da%86/ تحلیل بازار بورس و بازار امروز دوشنبه چهار مهر ۱۴۰۱

نوشته تحلیل بازار بورس و بازار امروز دوشنبه چهار مهر ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/100957/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%da%86/feed/ 0
شرکت بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس ایران ۴ مهر معاملات امروز https://tradebox.ir/100819/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%81-2/ https://tradebox.ir/100819/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%81-2/?noamp=mobile#respond Mon, 26 Sep 2022 10:38:13 +0000 https://tradebox.ir/100819/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%81-2/ شرکت بورس اوراق بهادار تهران بازار فرابورس ایران معاملات بورس انرژی شرکت فرابورس ایران سرمایه گذاری مسکن معاملات امروز افشای اطلاعات بازگشایی نماد برگ

نوشته شرکت بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس ایران ۴ مهر معاملات امروز اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/100819/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%81-2/feed/ 0
معاملات بورس انرژی و عرضه گازوئیل ۳۱ شهریور قیمت نفت در پتروشیمی و پالایش https://tradebox.ir/98579/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%da%af%d8%a7%d8%b2%d9%88%d8%a6%db%8c%d9%84-%db%b3%db%b1-%d8%b4%d9%87/ https://tradebox.ir/98579/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%da%af%d8%a7%d8%b2%d9%88%d8%a6%db%8c%d9%84-%db%b3%db%b1-%d8%b4%d9%87/?noamp=mobile#respond Thu, 22 Sep 2022 14:01:33 +0000 https://tradebox.ir/98579/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%da%af%d8%a7%d8%b2%d9%88%d8%a6%db%8c%d9%84-%db%b3%db%b1-%d8%b4%d9%87/ معاملات بورس انرژی عرضه گازوئیل قیمت نفت پتروشیمی پالایش آمار

نوشته معاملات بورس انرژی و عرضه گازوئیل ۳۱ شهریور قیمت نفت در پتروشیمی و پالایش اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/98579/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%da%af%d8%a7%d8%b2%d9%88%d8%a6%db%8c%d9%84-%db%b3%db%b1-%d8%b4%d9%87/feed/ 0