معاملات فیوچرز https://tradebox.ir/tag/معاملات-فیوچرز/ تحلیل های بورس، فارکس و رمزارز ها Sun, 25 Sep 2022 12:02:23 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.2 تحلیل بازار فارکس و BINANCE یکشنبه سه مهر ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/100347/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3-%d9%88-binance-%db%8c%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%b1-%db%b1%db%b4%db%b0/ https://tradebox.ir/100347/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3-%d9%88-binance-%db%8c%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%b1-%db%b1%db%b4%db%b0/?noamp=mobile#respond Sun, 25 Sep 2022 12:02:23 +0000 https://tradebox.ir/100347/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3-%d9%88-binance-%db%8c%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%b1-%db%b1%db%b4%db%b0/ تحلیل بازار فارکس و BINANCE یکشنبه سه مهر ۱۴۰۱

نوشته تحلیل بازار فارکس و BINANCE یکشنبه سه مهر ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/100347/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3-%d9%88-binance-%db%8c%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%b1-%db%b1%db%b4%db%b0/feed/ 0
بازار ارزهای دیجیتال و معاملات فیوچرز ۳ مهر سرمایه گذاری، فول تارگت و شیبا https://tradebox.ir/100311/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%db%8c%d9%88%da%86%d8%b1%d8%b2/ https://tradebox.ir/100311/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%db%8c%d9%88%da%86%d8%b1%d8%b2/?noamp=mobile#respond Sun, 25 Sep 2022 10:11:19 +0000 https://tradebox.ir/100311/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%db%8c%d9%88%da%86%d8%b1%d8%b2/ بازار ارزهای دیجیتال معاملات فیوچرز سرمایه گذاری فول تارگت لیکوئید CHZUSDT سیگنال سولانا اسپات ترکیه آموزش شیبا GO

نوشته بازار ارزهای دیجیتال و معاملات فیوچرز ۳ مهر سرمایه گذاری، فول تارگت و شیبا اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/100311/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%db%8c%d9%88%da%86%d8%b1%d8%b2/feed/ 0
معاملات فیوچرز و سرمایه گذاری ۱۹ شهریور بیت کوین در لیکوئید، کوینکس و بازار https://tradebox.ir/87875/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%db%8c%d9%88%da%86%d8%b1%d8%b2-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b1%db%b9-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88/ https://tradebox.ir/87875/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%db%8c%d9%88%da%86%d8%b1%d8%b2-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b1%db%b9-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88/?noamp=mobile#respond Sat, 10 Sep 2022 00:22:12 +0000 https://tradebox.ir/87875/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%db%8c%d9%88%da%86%d8%b1%d8%b2-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b1%db%b9-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88/ معاملات فیوچرز سرمایه گذاری بیت کوین لیکوئید کوینکس بازار پولبک اسپات ریزش LUNC USDT SPOT LONG

نوشته معاملات فیوچرز و سرمایه گذاری ۱۹ شهریور بیت کوین در لیکوئید، کوینکس و بازار اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/87875/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%db%8c%d9%88%da%86%d8%b1%d8%b2-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b1%db%b9-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88/feed/ 0
معاملات فیوچرز و بیت‌کوین ۱۳ شهریور بیت کوین، بیتکوین، سود دهی و کریپتو https://tradebox.ir/82512/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%db%8c%d9%88%da%86%d8%b1%d8%b2-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%db%b1%db%b3-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%a8/ https://tradebox.ir/82512/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%db%8c%d9%88%da%86%d8%b1%d8%b2-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%db%b1%db%b3-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%a8/?noamp=mobile#respond Sun, 04 Sep 2022 12:16:55 +0000 https://tradebox.ir/82512/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%db%8c%d9%88%da%86%d8%b1%d8%b2-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%db%b1%db%b3-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%a8/ معاملات فیوچرز، بیت‌کوین، بیت کوین، بیتکوین، سود دهی، کریپتو، بایننس، فیوچرز، بازار، ماینر، مارکت، آموزش، تتر، FTM، NFT

نوشته معاملات فیوچرز و بیت‌کوین ۱۳ شهریور بیت کوین، بیتکوین، سود دهی و کریپتو اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/82512/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%db%8c%d9%88%da%86%d8%b1%d8%b2-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%db%b1%db%b3-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%a8/feed/ 0
از زمان فشار فروش سنگین تو اردیبهشت پارسال، حجم معاملات فیوچرز کمتر شده، ام https://tradebox.ir/63551/%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%aa%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d8%b1/ https://tradebox.ir/63551/%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%aa%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d8%b1/?noamp=mobile#respond Thu, 11 Aug 2022 15:04:36 +0000 https://tradebox.ir/63551/%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%aa%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d8%b1/ تتر، کاهش قیمت، بیت کوین، اتریوم، فیوچرز، بازار، قیمت بیت کوین، بازار فیوچرز، حجم معاملات، فشار فروش، لونا، معاملات فیوچرز، معاملات آتی، تورم، روند صع

نوشته از زمان فشار فروش سنگین تو اردیبهشت پارسال، حجم معاملات فیوچرز کمتر شده، ام اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/63551/%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%aa%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d8%b1/feed/ 0
مدیر عامکل صرافی OKX: این حمله گسترده تا به این لحظه بیش از 7 هزار و 500 قر https://tradebox.ir/57326/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%da%a9%d9%84-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-okx-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%a7-%d8%a8%d9%87/ https://tradebox.ir/57326/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%da%a9%d9%84-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-okx-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%a7-%d8%a8%d9%87/?noamp=mobile#respond Wed, 03 Aug 2022 20:59:37 +0000 https://tradebox.ir/57326/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%da%a9%d9%84-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-okx-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%a7-%d8%a8%d9%87/ سولانا، بایننس، آژانس، ژاپن، صرافی، ارز دیجیتال، سرمایه گذاری، بانک مرکزی، گزارش، آمار، کریپتو، آموزشی، فیوچرز، کوینکس، معاملات فیوچرز، اطلاعیه، بیت ک

نوشته مدیر عامکل صرافی OKX: این حمله گسترده تا به این لحظه بیش از 7 هزار و 500 قر اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/57326/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%da%a9%d9%84-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-okx-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%a7-%d8%a8%d9%87/feed/ 0
ولی اگر بیت کوین نتواند منطقه مقاومت 23000 و 23750 دلاری را با موفقیت پشت س https://tradebox.ir/43468/%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-23000-%d9%88/ https://tradebox.ir/43468/%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-23000-%d9%88/?noamp=mobile#respond Thu, 21 Jul 2022 08:00:10 +0000 https://tradebox.ir/43468/%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-23000-%d9%88/ گزارش بازار ارزهای دیجیتال، بازار، ETH، BTC، بیتکوین، کریپتو، تکنیکال، روند نزولی، روند صعودی، قیمت بیت کوین، جفت ارز، بیت کوین، شاخص ترس و طمع، چین،

نوشته ولی اگر بیت کوین نتواند منطقه مقاومت 23000 و 23750 دلاری را با موفقیت پشت س اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/43468/%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-23000-%d9%88/feed/ 0
شما فقط با یک بشقاب ماهواره‌ای و کاملاً بدون استفاده از اینترنت می‌توانید ن https://tradebox.ir/34307/%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d9%81%d9%82%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%b4%d9%82%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7/ https://tradebox.ir/34307/%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d9%81%d9%82%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%b4%d9%82%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7/?noamp=mobile#respond Wed, 06 Jul 2022 19:50:37 +0000 https://tradebox.ir/34307/%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d9%81%d9%82%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%b4%d9%82%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7/ بازار، فیوچرز، روند نزولی، فشار فروش، معاملات فیوچرز، بیت کوین، بورس، ورود پول، پول حقیقی، خروج پول، شاخص کل، فملی، بفجر، شپدیس، تکنیکال، روند صعودی،

نوشته شما فقط با یک بشقاب ماهواره‌ای و کاملاً بدون استفاده از اینترنت می‌توانید ن اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/34307/%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d9%81%d9%82%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%b4%d9%82%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7/feed/ 0
چانگ پنگ ژائو مدیرعامل صرافی بایننس، در توییت اخیر خود عنوان کرده است که هن https://tradebox.ir/34174/%da%86%d8%a7%d9%86%da%af-%d9%be%d9%86%da%af-%da%98%d8%a7%d8%a6%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%86%d8%b3%d8%8c-%d8%af/ https://tradebox.ir/34174/%da%86%d8%a7%d9%86%da%af-%d9%be%d9%86%da%af-%da%98%d8%a7%d8%a6%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%86%d8%b3%d8%8c-%d8%af/?noamp=mobile#respond Wed, 06 Jul 2022 17:36:54 +0000 https://tradebox.ir/34174/%da%86%d8%a7%d9%86%da%af-%d9%be%d9%86%da%af-%da%98%d8%a7%d8%a6%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%86%d8%b3%d8%8c-%d8%af/ ارز دیجیتال، بیت کوین، فدرال رزرو، فیوچرز، روند نزولی، فشار فروش، بازار، معاملات فیوچرز، BNB، صرافی، بایننس

نوشته چانگ پنگ ژائو مدیرعامل صرافی بایننس، در توییت اخیر خود عنوان کرده است که هن اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/34174/%da%86%d8%a7%d9%86%da%af-%d9%be%d9%86%da%af-%da%98%d8%a7%d8%a6%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%86%d8%b3%d8%8c-%d8%af/feed/ 0
با اتصال سقف های نوسانی ، یک خط روند شکل می گیرد و نشان دهنده آن است که رون https://tradebox.ir/33970/%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%8c-%db%8c%da%a9-%d8%ae%d8%b7-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b4%da%a9%d9%84/ https://tradebox.ir/33970/%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%8c-%db%8c%da%a9-%d8%ae%d8%b7-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b4%da%a9%d9%84/?noamp=mobile#respond Wed, 06 Jul 2022 13:36:23 +0000 https://tradebox.ir/33970/%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%8c-%db%8c%da%a9-%d8%ae%d8%b7-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b4%da%a9%d9%84/ افزایش سرمایه، فلزات اساسی، برگزاری مجمع، بازار، خاورمیانه، بورس کالا، بورس، شاخص کل، فغدیر، بوعلی، فرابورس، صف خرید، خودرو، ورنا، وساپا، بیت کوین، گز

نوشته با اتصال سقف های نوسانی ، یک خط روند شکل می گیرد و نشان دهنده آن است که رون اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/33970/%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%8c-%db%8c%da%a9-%d8%ae%d8%b7-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b4%da%a9%d9%84/feed/ 0
‍ این اتفاق قدم‌های شرکت متا رو وارد مرحله عملیاتی این حوزه برای کاربران کر https://tradebox.ir/30007/%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d9%82%d8%af%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%88-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b1/ https://tradebox.ir/30007/%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d9%82%d8%af%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%88-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b1/?noamp=mobile#respond Sat, 02 Jul 2022 10:46:24 +0000 https://tradebox.ir/30007/%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d9%82%d8%af%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%88-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b1/ بازار، NFT، کاهش قیمت، مارکت، بیتکوین، فیوچرز، حجم معاملات، صرافی، بایننس، معاملات فیوچرز، خودرو، شاخص کل، فملی، فرابورس، بورس، بازار جهانی، کاردانو،

نوشته ‍ این اتفاق قدم‌های شرکت متا رو وارد مرحله عملیاتی این حوزه برای کاربران کر اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/30007/%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d9%82%d8%af%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%88-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b1/feed/ 0
ایران وانگلیس ازظرفیت‌های گسترده‌ای درحوزه انرژی(نفت،گاز،برق،انرژی‌های نو و https://tradebox.ir/23562/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%b2%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7/ https://tradebox.ir/23562/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%b2%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7/?noamp=mobile#respond Fri, 24 Jun 2022 18:37:37 +0000 https://tradebox.ir/23562/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%b2%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7/ فیوچرز، BTC، Wallet، Binance، معاملات فیوچرز، بیت کوین، برجام، خاور، سازمان امور مالیاتی، مالیات، خودرو، گزارش عملکرد، مجمع، مجامع، فرآور، تورم، اقتصا

نوشته ایران وانگلیس ازظرفیت‌های گسترده‌ای درحوزه انرژی(نفت،گاز،برق،انرژی‌های نو و اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/23562/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%b2%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7/feed/ 0
شرکت تسلا با وجود اینکه سهم اندکی از تولید و تجارت جهانی خودرو را داراست، ا https://tradebox.ir/23103/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%86%da%a9%d9%87-%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d9%84/ https://tradebox.ir/23103/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%86%da%a9%d9%87-%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d9%84/?noamp=mobile#respond Fri, 24 Jun 2022 01:43:55 +0000 https://tradebox.ir/23103/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%86%da%a9%d9%87-%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d9%84/ ارزش سهام، خودرو، Ethereum، صرافی، Binance، تکمبا، نمای بازار، بازار سرمایه، روند نزولی، شاخص کل، فملی، فولاد، میدکو، آریا، بپاس، فرابورس، بازار بورس،

نوشته شرکت تسلا با وجود اینکه سهم اندکی از تولید و تجارت جهانی خودرو را داراست، ا اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/23103/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%86%da%a9%d9%87-%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d9%84/feed/ 0
شاخص حجم واقعی مساری تنها با جمع‌آوری داده‌ از صرافی‌هایی محاسبه می‌شود که https://tradebox.ir/21818/%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c/ https://tradebox.ir/21818/%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c/?noamp=mobile#respond Wed, 22 Jun 2022 10:48:21 +0000 https://tradebox.ir/21818/%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c/ بیت کوین، اتریوم، کریپتو، بازار کریپتو، سقوط بازار، ارز دیجیتال، صرافی، فیوچرز، دوج کوین، معاملات فیوچرز، بیتکوین، تورم، فارکس، بورس، بیت‌کوین، ماینر،

نوشته شاخص حجم واقعی مساری تنها با جمع‌آوری داده‌ از صرافی‌هایی محاسبه می‌شود که اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/21818/%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c/feed/ 0
یک ماه پیش سام بنکمن گفته بود با میلیاردها دلار سرمایه آماده خرید در بازار https://tradebox.ir/20134/%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%86%da%a9%d9%85%d9%86-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af/ https://tradebox.ir/20134/%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%86%da%a9%d9%85%d9%86-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af/?noamp=mobile#respond Mon, 20 Jun 2022 21:15:08 +0000 https://tradebox.ir/20134/%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%86%da%a9%d9%85%d9%86-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af/ بازار نزولی، بازار صعودی، بایننس، شت کوین، قیمت بیت کوین، بیت کوین، دوج کوین، Tether، USDT، آمریکا، فشار فروش، بیتکوین، قیمت بیتکوین، استیبل کوین، USD

نوشته یک ماه پیش سام بنکمن گفته بود با میلیاردها دلار سرمایه آماده خرید در بازار اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/20134/%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%86%da%a9%d9%85%d9%86-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af/feed/ 0
انتظار داریم اگر قراره بیت کوین برگرده بالا، کندل روزانه امروز هم بصورت سای https://tradebox.ir/19928/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a7%da%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87/ https://tradebox.ir/19928/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a7%da%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87/?noamp=mobile#respond Mon, 20 Jun 2022 18:17:16 +0000 https://tradebox.ir/19928/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a7%da%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87/ بیت کوین، تتر، فیوچرز، معاملات فیوچرز

نوشته انتظار داریم اگر قراره بیت کوین برگرده بالا، کندل روزانه امروز هم بصورت سای اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/19928/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a7%da%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87/feed/ 0
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، گفته کشور در هفته‌های پیش رو با محدودیت https://tradebox.ir/19874/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%ac%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%db%8c%d8%8c-%d8%b3%d8%ae%d9%86%da%af%d9%88%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%d8%8c-%da%af%d9%81%d8%aa/ https://tradebox.ir/19874/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%ac%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%db%8c%d8%8c-%d8%b3%d8%ae%d9%86%da%af%d9%88%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%d8%8c-%da%af%d9%81%d8%aa/?noamp=mobile#respond Mon, 20 Jun 2022 17:57:22 +0000 https://tradebox.ir/19874/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%ac%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%db%8c%d8%8c-%d8%b3%d8%ae%d9%86%da%af%d9%88%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%d8%8c-%da%af%d9%81%d8%aa/ نمای بازار، بیتکوین، ارز دیجیتال، بیت کوین، بورس، گزارش روز، تتر، صرافی، بازار جهانی، روند نزولی، ارزش بازار، اتریوم، بازار رمزارز، بیت‌کوین، آمریکا،

نوشته مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، گفته کشور در هفته‌های پیش رو با محدودیت اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/19874/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%ac%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%db%8c%d8%8c-%d8%b3%d8%ae%d9%86%da%af%d9%88%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%d8%8c-%da%af%d9%81%d8%aa/feed/ 0
بنا به گزارش euromoney، پائولو آردوینو گفت که یک شرکت حسابداری TOP 12 به نا https://tradebox.ir/19623/%d8%a8%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-euromoney%d8%8c-%d9%be%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%88-%d8%a2%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%da%af%d9%81%d8%aa-%da%a9%d9%87-%db%8c/ https://tradebox.ir/19623/%d8%a8%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-euromoney%d8%8c-%d9%be%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%88-%d8%a2%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%da%af%d9%81%d8%aa-%da%a9%d9%87-%db%8c/?noamp=mobile#respond Mon, 20 Jun 2022 14:48:25 +0000 https://tradebox.ir/19623/%d8%a8%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-euromoney%d8%8c-%d9%be%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%88-%d8%a2%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%da%af%d9%81%d8%aa-%da%a9%d9%87-%db%8c/ قیمت پایانی، شاخص کل، فشار فروش، بیت‌کوین، بیت کوین، سیگنال، استیبل کوین، تتر، ماینر، فیوچرز، آنچین، کریپتو، معاملات فیوچرز، بازار نزولی، HODL، اتریوم

نوشته بنا به گزارش euromoney، پائولو آردوینو گفت که یک شرکت حسابداری TOP 12 به نا اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/19623/%d8%a8%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-euromoney%d8%8c-%d9%be%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%88-%d8%a2%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%da%af%d9%81%d8%aa-%da%a9%d9%87-%db%8c/feed/ 0
مایکل سیلور :هنگامی که MicroStrategy استراتژی بیت‌کوین خود را اتخاذ کرد، نو https://tradebox.ir/18384/%d9%85%d8%a7%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%b3%db%8c%d9%84%d9%88%d8%b1-%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87-microstrategy-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%aa/ https://tradebox.ir/18384/%d9%85%d8%a7%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%b3%db%8c%d9%84%d9%88%d8%b1-%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87-microstrategy-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%aa/?noamp=mobile#respond Wed, 15 Jun 2022 17:16:11 +0000 https://tradebox.ir/18384/%d9%85%d8%a7%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%b3%db%8c%d9%84%d9%88%d8%b1-%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87-microstrategy-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%aa/ لپارس، Saeedsaheb، SOL، SOL USDT، USDT، پیش بینی، بیت‌کوین، fun، نظر شخصی، فیوچرز، کریپتو، معاملات فیوچرز، لونا، USDD، ترون، BUSD، متاورس، channel vip

نوشته مایکل سیلور :هنگامی که MicroStrategy استراتژی بیت‌کوین خود را اتخاذ کرد، نو اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/18384/%d9%85%d8%a7%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%b3%db%8c%d9%84%d9%88%d8%b1-%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87-microstrategy-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%aa/feed/ 0
عبور از این مانع، با رسیدن قیمت به مقاومت بعدی نزدیک به سطح 24600 دلار همرا https://tradebox.ir/17980/%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b9%d8%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85/ https://tradebox.ir/17980/%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b9%d8%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85/?noamp=mobile#respond Wed, 15 Jun 2022 09:22:22 +0000 https://tradebox.ir/17980/%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b9%d8%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85/ تکنیکال، تحلیل تکنیکال، روند نزولی، روند صعودی، BTC، قیمت بیت کوین، جفت ارز، بیت کوین، گزارش بازار ارزهای دیجیتال، ETH، بیتکوین، اتریوم، تتر، گزارش با

نوشته عبور از این مانع، با رسیدن قیمت به مقاومت بعدی نزدیک به سطح 24600 دلار همرا اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/17980/%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b9%d8%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85/feed/ 0
الو ممد مگه نگفتی بخرم میره بالا! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ https://tradebox.ir/17062/%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%85%d9%85%d8%af-%d9%85%da%af%d9%87-%d9%86%da%af%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7/ https://tradebox.ir/17062/%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%85%d9%85%d8%af-%d9%85%da%af%d9%87-%d9%86%da%af%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7/?noamp=mobile#respond Tue, 14 Jun 2022 09:00:10 +0000 https://tradebox.ir/17062/%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%85%d9%85%d8%af-%d9%85%da%af%d9%87-%d9%86%da%af%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7/ cz، صرافی، بیت‌کوین، ایردراپ، فیوچرز، معاملات فیوچرز

نوشته الو ممد مگه نگفتی بخرم میره بالا! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/17062/%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%85%d9%85%d8%af-%d9%85%da%af%d9%87-%d9%86%da%af%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7/feed/ 0
راهنمای گام‌به‌گام افزودن آربیتروم (Arbitrum) به کیف پول متامسک همانطور که https://tradebox.ir/12900/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%85%d8%a8%d9%87%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85-arb/ https://tradebox.ir/12900/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%85%d8%a8%d9%87%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85-arb/?noamp=mobile#respond Sun, 05 Jun 2022 14:00:47 +0000 https://tradebox.ir/12900/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%85%d8%a8%d9%87%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85-arb/ آموزش، فیوچرز، بورس، صرافی، معاملات فیوچرز، بیت کوین، اینفوگرافیک، اتریوم، DeFi، عرضه اولیه، اخبار، ایردراپ، Terra

نوشته راهنمای گام‌به‌گام افزودن آربیتروم (Arbitrum) به کیف پول متامسک همانطور که اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/12900/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%85%d8%a8%d9%87%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85-arb/feed/ 0
POND اگر از محدوده مثلث خارج شویم وارد یک نزول می‌شویم https://tradebox.ir/12536/pond-%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ab%d9%84%d8%ab-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%85-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%db%8c%da%a9-%d9%86%d8%b2/ https://tradebox.ir/12536/pond-%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ab%d9%84%d8%ab-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%85-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%db%8c%da%a9-%d9%86%d8%b2/?noamp=mobile#respond Sat, 04 Jun 2022 09:32:14 +0000 https://tradebox.ir/12536/pond-%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ab%d9%84%d8%ab-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%85-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%db%8c%da%a9-%d9%86%d8%b2/ CRV، سیگنال، صرافی، فیوچرز، تحلیل بیت کوین، معاملات فیوچرز، بیت کوین، بیت‌کوین، POND

نوشته POND اگر از محدوده مثلث خارج شویم وارد یک نزول می‌شویم اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/12536/pond-%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ab%d9%84%d8%ab-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%85-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%db%8c%da%a9-%d9%86%d8%b2/feed/ 0
channel vip ETH+740% Tp1 Tp2 Tp3 https://tradebox.ir/11015/channel-vip-eth740-tp1-tp2-tp3/ https://tradebox.ir/11015/channel-vip-eth740-tp1-tp2-tp3/?noamp=mobile#respond Tue, 31 May 2022 11:55:01 +0000 https://tradebox.ir/11015/channel-vip-eth740-tp1-tp2-tp3/ شیبا، channel vip، atom، ape، ETH، فیوچرز، لیکوئید، صرافی، معاملات فیوچرز، روسیه، کاردانو، بیتکوین، تتر، روانشناسی معاملاتی، شاخص ترس و طمع، سکه، قیمت

نوشته channel vip ETH+740% Tp1 Tp2 Tp3 اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/11015/channel-vip-eth740-tp1-tp2-tp3/feed/ 0
✅ 90٪ درصد تخفیف 😍 ✔️ نسبت به قیمت اصلی 😳 🔥دوره ، محصولات و پکیج های ❤️ است https://tradebox.ir/10387/%e2%9c%85-90%d9%aa-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81-%f0%9f%98%8d-%e2%9c%94%ef%b8%8f-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-2/ https://tradebox.ir/10387/%e2%9c%85-90%d9%aa-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81-%f0%9f%98%8d-%e2%9c%94%ef%b8%8f-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-2/?noamp=mobile#respond Mon, 30 May 2022 11:08:00 +0000 https://tradebox.ir/10387/%e2%9c%85-90%d9%aa-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81-%f0%9f%98%8d-%e2%9c%94%ef%b8%8f-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-2/ ونیکی، اعتماد، ترون، بیتکوین، گزارش روز، تتر، صرافی، گزارش بازار، Luna، Terra2، لونا، Terra، حجم معاملات، اتریوم، ولانا، استیبل کوین، USDD، سولانا، دی

نوشته ✅ 90٪ درصد تخفیف 😍 ✔️ نسبت به قیمت اصلی 😳 🔥دوره ، محصولات و پکیج های ❤️ است اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/10387/%e2%9c%85-90%d9%aa-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81-%f0%9f%98%8d-%e2%9c%94%ef%b8%8f-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-2/feed/ 0