معتبر https://tradebox.ir/tag/معتبر/ تحلیل های بورس، فارکس و رمزارز ها Tue, 31 May 2022 22:52:11 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.1 Icp هم رفت هدفاشو زد اما چون همش کم ریسک کار میکنم گفتم ریسک فیری کنید. مهم https://tradebox.ir/11255/icp-%d9%87%d9%85-%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%87%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b4%d9%88-%d8%b2%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%a7-%da%86%d9%88%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b4-%da%a9%d9%85-%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9-%da%a9%d8%a7%d8%b1/ https://tradebox.ir/11255/icp-%d9%87%d9%85-%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%87%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b4%d9%88-%d8%b2%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%a7-%da%86%d9%88%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b4-%da%a9%d9%85-%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9-%da%a9%d8%a7%d8%b1/#respond Tue, 31 May 2022 22:52:11 +0000 https://tradebox.ir/11255/icp-%d9%87%d9%85-%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%87%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b4%d9%88-%d8%b2%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%a7-%da%86%d9%88%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b4-%da%a9%d9%85-%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9-%da%a9%d8%a7%d8%b1/ سیگنال، DOGE، معتبر، رسمی، دوج کوین، Doge

نوشته Icp هم رفت هدفاشو زد اما چون همش کم ریسک کار میکنم گفتم ریسک فیری کنید. مهم اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/11255/icp-%d9%87%d9%85-%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%87%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b4%d9%88-%d8%b2%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%a7-%da%86%d9%88%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b4-%da%a9%d9%85-%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9-%da%a9%d8%a7%d8%b1/feed/ 0
تنها کانالی ک میتونید از التسیزن ها و مقاومت ها آگاه بشید صرافی OKEX احراز https://tradebox.ir/6992/%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%a9-%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%db%8c%d8%b2%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d9%82/ https://tradebox.ir/6992/%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%a9-%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%db%8c%d8%b2%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d9%82/#respond Mon, 23 May 2022 18:22:40 +0000 https://tradebox.ir/6992/%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%a9-%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%db%8c%d8%b2%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d9%82/ این فقط جنبه طنز نداره یکم به رفتارایی که در بازارهای مالی از خودمون نشون میدیم فکر کنیم بدون شرح باتوجه به ریزش‌های اخیر میم‌کوین‌های دوج‌ ‌و شیبا بی

نوشته تنها کانالی ک میتونید از التسیزن ها و مقاومت ها آگاه بشید صرافی OKEX احراز اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/6992/%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%a9-%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%db%8c%d8%b2%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d9%82/feed/ 0