مچینگ https://tradebox.ir/tag/مچینگ/ تحلیل های بورس، فارکس و رمزارز ها Mon, 28 Nov 2022 14:57:09 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.1 تحلیل بازار بورس، وزارت اقتصاد و هیئت دولت امروز دوشنبه هفت آذر ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/118763/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%af/ Mon, 28 Nov 2022 14:57:09 +0000 https://tradebox.ir/118763/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%af/ شاخص کل هم که به لطف 4 تا سهم رفت بالا تا زمانی که بالای 1400000 واحد هستیم نگرانی نداره، پرداخت 4 هزار و 800 میلیارد تومان مطالبات سنواتی

نوشته تحلیل بازار بورس، وزارت اقتصاد و هیئت دولت امروز دوشنبه هفت آذر ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
77 تومان محدوده برخورد به این خط روند میباشد مهم ترین اخبار اقتصادی روز https://tradebox.ir/117469/77-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%b7-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%85%db%8c%d8%a8/ Tue, 22 Nov 2022 22:54:09 +0000 https://tradebox.ir/117469/77-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%b7-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%85%db%8c%d8%a8/ پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه، 77 تومان محدوده برخورد به این خط روند میباشد

نوشته 77 تومان محدوده برخورد به این خط روند میباشد مهم ترین اخبار اقتصادی روز اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
با توجه به افزایش قیمت کامودیتی ها در دنیا برای فردا فروس رو در محدوده https://tradebox.ir/111955/%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%86/ Fri, 04 Nov 2022 21:24:08 +0000 https://tradebox.ir/111955/%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%86/ تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان در مرحله پایانی وراث چه اقدامی باید انجام دهند؟ این فرصت را قدر بدونید سلام خدمت دوستان عزیز، گزارش هفتگی

نوشته با توجه به افزایش قیمت کامودیتی ها در دنیا برای فردا فروس رو در محدوده اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
تحلیل بازار بورس، تحلیل بنیادی و مالیات امروز پنجشنبه دوازده آبان ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/111221/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7/ Thu, 03 Nov 2022 01:36:08 +0000 https://tradebox.ir/111221/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7/ ازفردا ڪانال را در حالت private(خصوصے)قرار میدهیم و دیگه هیچ فردے نمیتونه وارد ڪانال بشه، زمان توزیع سود500 هزار تومانی به 49 میلیون سهامدار عدالت

نوشته تحلیل بازار بورس، تحلیل بنیادی و مالیات امروز پنجشنبه دوازده آبان ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
محمدعلی شیرازی به عنوان مدیرعامل جدید فرابورس ایران انتخاب شد https://tradebox.ir/111180/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/ Wed, 02 Nov 2022 23:27:08 +0000 https://tradebox.ir/111180/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/ آمار معاملات میلگرد آجدار شاخه در بورس کالا و محاسبه میانگین نرخ معاملاتی این کالا و محمدعلی شیرازی به عنوان مدیرعامل جدید فرابورس ایران انتخاب شد

نوشته محمدعلی شیرازی به عنوان مدیرعامل جدید فرابورس ایران انتخاب شد اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
طی 10 سال اخیر https://tradebox.ir/111143/%d8%b7%db%8c-10-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1/ Wed, 02 Nov 2022 21:58:09 +0000 https://tradebox.ir/111143/%d8%b7%db%8c-10-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1/ ازفردا ڪانال را در حالت private(خصوصے)قرار میدهیم و دیگه هیچ فردے نمیتونه وارد ڪانال بشه، طی 10 سال اخیر

نوشته طی 10 سال اخیر اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنعت پتروشیمی تحلیل تکنیکال و سرمایه گذاری https://tradebox.ir/108670/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88/ Thu, 20 Oct 2022 23:10:08 +0000 https://tradebox.ir/108670/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88/ آمار معاملات میلگرد آجدار شاخه در بورس کالا و محاسبه میانگین نرخ معاملاتی این کالا، گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401 06 31(اصلاحیه)

نوشته وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنعت پتروشیمی تحلیل تکنیکال و سرمایه گذاری اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
صندوق های سرمایه گذاری و وزارت بازرگانی و استیضاح وزیر و میلگرد آجدار، ذوب https://tradebox.ir/105700/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86/ https://tradebox.ir/105700/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86/#respond Wed, 05 Oct 2022 06:35:33 +0000 https://tradebox.ir/105700/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86/ تپسی در نیمه ابتدایی سال 1401 معادل کل سال قبل خود درآمدزایی داشه است، آسیاب به نوبت!، وضعیت معامله فلزات اساسی، آمار معاملات هفته گذشته میلگرد آجدار

نوشته صندوق های سرمایه گذاری و وزارت بازرگانی و استیضاح وزیر و میلگرد آجدار، ذوب اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/105700/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86/feed/ 0
سازمان امور مالیاتی و بیشترین ورود پول، ورود پول حقوقی خروج پول حقیقی https://tradebox.ir/105368/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d9%be%d9%88%d9%84/ https://tradebox.ir/105368/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d9%be%d9%88%d9%84/#respond Tue, 04 Oct 2022 01:34:18 +0000 https://tradebox.ir/105368/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d9%be%d9%88%d9%84/ سازمان امور مالیاتی و بیشترین ورود پول، ورود پول حقوقی خروج پول حقیقی

نوشته سازمان امور مالیاتی و بیشترین ورود پول، ورود پول حقوقی خروج پول حقیقی اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/105368/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d9%be%d9%88%d9%84/feed/ 0
عرضه خودرو در بورس کالا و بورس کالای ایران ۴ مهر محصولات کشاورزی و شیمیایی https://tradebox.ir/101147/%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1/ https://tradebox.ir/101147/%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1/#respond Mon, 26 Sep 2022 17:39:54 +0000 https://tradebox.ir/101147/%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1/ عرضه خودرو در بورس کالا بورس کالای ایران محصولات کشاورزی شبکه بانکی کشور اطلاعیه عرضه سرمایه گذاری معاملات بورس بانک مرکزی ارزش بازار صندوق طلا اوراق

نوشته عرضه خودرو در بورس کالا و بورس کالای ایران ۴ مهر محصولات کشاورزی و شیمیایی اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/101147/%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1/feed/ 0
تحلیل بازار بورس و بازار امروز دوشنبه چهار مهر ۱۴۰۱ https://tradebox.ir/100957/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%da%86/ https://tradebox.ir/100957/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%da%86/#respond Mon, 26 Sep 2022 13:29:53 +0000 https://tradebox.ir/100957/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%da%86/ تحلیل بازار بورس و بازار امروز دوشنبه چهار مهر ۱۴۰۱

نوشته تحلیل بازار بورس و بازار امروز دوشنبه چهار مهر ۱۴۰۱ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/100957/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%da%86/feed/ 0
خروج پول حقیقی و محصولات پلیمری ۳۰ شهریور معاملات امروز و آمار معاملات https://tradebox.ir/98213/%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1%db%8c-%db%b3%db%b0-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c/ https://tradebox.ir/98213/%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1%db%8c-%db%b3%db%b0-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c/#respond Wed, 21 Sep 2022 20:19:11 +0000 https://tradebox.ir/98213/%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1%db%8c-%db%b3%db%b0-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c/ خروج پول حقیقی محصولات پلیمری معاملات امروز آمار معاملات سرمایه گذاری معاملات خرد طلا و سکه ورود پول وزیر نفت پتروشیمی شیمیایی تاپیکو بازار فولاد پلاس

نوشته خروج پول حقیقی و محصولات پلیمری ۳۰ شهریور معاملات امروز و آمار معاملات اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/98213/%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1%db%8c-%db%b3%db%b0-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c/feed/ 0
هفته ای که گذشت و معاملات امروز ۳۰ شهریور اطلاعیه عرضه و فولاد مبارکه https://tradebox.ir/98204/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%db%b3%db%b0-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88/ https://tradebox.ir/98204/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%db%b3%db%b0-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88/#respond Wed, 21 Sep 2022 20:01:47 +0000 https://tradebox.ir/98204/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%db%b3%db%b0-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88/ هفته ای که گذشت معاملات امروز اطلاعیه عرضه فولاد مبارکه میلگرد آجدار بانک مرکزی مواد اولیه بورس کالا نرخ پایه نرخ ارز ذوب آهن سنگ آهن خراسان مالیات گز

نوشته هفته ای که گذشت و معاملات امروز ۳۰ شهریور اطلاعیه عرضه و فولاد مبارکه اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/98204/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%db%b3%db%b0-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88/feed/ 0
بیشترین تاثیر منفی و بیشترین تاثیر مثبت ۲۹ شهریور محصولات پتروشیمی و مچینگ https://tradebox.ir/96219/%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%ab%d8%a8-4/ https://tradebox.ir/96219/%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%ab%d8%a8-4/#respond Tue, 20 Sep 2022 05:28:42 +0000 https://tradebox.ir/96219/%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%ab%d8%a8-4/ بیشترین تاثیر منفی بیشترین تاثیر مثبت محصولات پتروشیمی محصولات پلیمری معاملات امروز آمار معاملات بورس کالا وزارت نفت هیئت دولت شیمیایی مچینگ بازار شاخ

نوشته بیشترین تاثیر منفی و بیشترین تاثیر مثبت ۲۹ شهریور محصولات پتروشیمی و مچینگ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/96219/%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%ab%d8%a8-4/feed/ 0
بیشترین تاثیر منفی و بیشترین تاثیر مثبت ۲۸ شهریور محصولات پلیمری و شیمیایی https://tradebox.ir/95466/%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%ab%d8%a8-3/ https://tradebox.ir/95466/%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%ab%d8%a8-3/#respond Mon, 19 Sep 2022 14:09:09 +0000 https://tradebox.ir/95466/%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%ab%d8%a8-3/ بیشترین تاثیر منفی بیشترین تاثیر مثبت محصولات پلیمری بازار سرمایه آمار معاملات معاملات خرد بورس کالا پتروشیمی شیمیایی شاخص کل آسیاتک وپاسار انرژی3 همر

نوشته بیشترین تاثیر منفی و بیشترین تاثیر مثبت ۲۸ شهریور محصولات پلیمری و شیمیایی اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/95466/%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%ab%d8%a8-3/feed/ 0
پیش بینی بازار امروز و بورس اوراق بهادار ۲۸ شهریور تغییر دامنه نوسان و ذوب https://tradebox.ir/95259/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7/ https://tradebox.ir/95259/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7/#respond Mon, 19 Sep 2022 10:38:44 +0000 https://tradebox.ir/95259/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7/ پیش بینی بازار امروز تغییر دامنه نوسان بورس اوراق بهادار محصولات کشاورزی بازار رمزارزها معاملات امروز اتحادیه اروپا افشای اطلاعات قیمت بیت کوین ارزش م

نوشته پیش بینی بازار امروز و بورس اوراق بهادار ۲۸ شهریور تغییر دامنه نوسان و ذوب اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/95259/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7/feed/ 0
معاملات بورس کالا و ستاد تنظیم بازار ۲۸ شهریور فولاد مبارکه و میلگرد آجدار https://tradebox.ir/95228/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%db%b2%db%b8/ https://tradebox.ir/95228/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%db%b2%db%b8/#respond Mon, 19 Sep 2022 10:09:58 +0000 https://tradebox.ir/95228/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%db%b2%db%b8/ معاملات بورس کالا ستاد تنظیم بازار فولاد مبارکه میلگرد آجدار بانک مرکزی کارگزاری نرخ پایه شمش بلوم چادرملو پارسیان خراسان پردیس مچینگ کاوه ذوب خزر D

نوشته معاملات بورس کالا و ستاد تنظیم بازار ۲۸ شهریور فولاد مبارکه و میلگرد آجدار اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/95228/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%db%b2%db%b8/feed/ 0
محدوده مقاومتی و افشای اطلاعات ۲۷ شهریور افزایش تقاضا، بازار امروز و مچینگ https://tradebox.ir/94141/%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%db%b2%db%b7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c/ https://tradebox.ir/94141/%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%db%b2%db%b7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c/#respond Sun, 18 Sep 2022 09:45:34 +0000 https://tradebox.ir/94141/%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%db%b2%db%b7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c/ محدوده مقاومتی افشای اطلاعات افزایش تقاضا بازار امروز خودرویی صف خرید مچینگ کزغال کپرور وکادو وسنا کشرق کطبس شاخص

نوشته محدوده مقاومتی و افشای اطلاعات ۲۷ شهریور افزایش تقاضا، بازار امروز و مچینگ اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/94141/%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%db%b2%db%b7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c/feed/ 0
محصولات پتروشیمیایی و بیشترین تاثیر مثبت ۲۴ شهریور بیشترین تاثیر منفی https://tradebox.ir/92458/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85/ https://tradebox.ir/92458/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85/#respond Wed, 14 Sep 2022 23:23:17 +0000 https://tradebox.ir/92458/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85/ محصولات پتروشیمیایی بیشترین تاثیر مثبت بیشترین تاثیر منفی محصولات پلیمری معاملات امروز آمار معاملات شاخص هم وزن بورس کالا نفت برنت قیمت نفت خودرویی آس

نوشته محصولات پتروشیمیایی و بیشترین تاثیر مثبت ۲۴ شهریور بیشترین تاثیر منفی اولین بار در تریدباکس. پدیدار شد.

]]>
https://tradebox.ir/92458/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85/feed/ 0